Adress:

ZURAD Sp. z o. o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

information:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

information:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

contact:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl
GÓRA