DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

Encyklopedia Mierników Prędkości

URZĄDZENIA POMIAROWE BRD

ZURAD

 

ZURAD jest krajowym producentem zaawansowanych technologicznie systemów, zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym m.in. popularnych na polskich drogach radarowych i laserowych mierników prędkości. Celem poniższego zestawienia jest przejrzysta informacja dot. najważniejszych parametrów technologicznych oraz metrologicznych wszystkich wyprodukowanych przez nas urządzeń oraz przedstawienie statusu prawnego poszczególnych rodzajów urządzeń. Zapraszamy do lektury.

Nazwa urządzenia Rodzaj Status urządzenia
Rapid 1 Ręczny miernik radarowy Archiwalne, wycofane
Rapid 1A Ręczny miernik radarowy Archiwalne, wycofane
Rapid 2K Ręczny miernik radarowy Archiwalne
Rapid 2Ka Ręczny miernik radarowy W użyciu
Rapid L \ Rapid Laser Ręczny miernik laserowy W użyciu
KamiR Ręczny miernik laserowy prototyp
Fotorapid Fotoradar Archiwalne
Fotorapid C Fotoradar Archiwalne
Fotorapid CM Fotoradar W użyciu
Fotorapid CF Fotoradar Nowość
Videorapid 1 Wideorejestrator Archiwalne
Videorapid 2 Wideorejestrator Archiwalne
Videorapid 2A Wideorejestrator W użyciu
Videorapid 3 Wideorejestrator Prototyp

 

RĘCZNE MIERNIKI RADAROWE

Rapid 1

Nieprodukowane, wycofane

Urządzenie archiwalne

Opis urządzenia:

Ręczny (pistoletowy) radarowy miernik prędkości. Rapid-1 jest przyrządem przeznaczonym do pomiaru prędkości pojazdów samochodowych, przy oddalaniu lub zbliżaniu się tych pojazdów do stanowiska pomiarowego (kąt ustawienia przyrządu w stosunku do osi jezdni – 0o).

Dane techniczne:

Zasięg: 150 m dla małych prędkości (ok. 60 km/h); 300 m dla dużych prędkości (pow. 100 km/h)

Zakres mierzonych prędkości: 20 ÷ 200 km/h

Dokładność pomiaru: ± 3 km/h (do 100 km/h); ± 3 % (pow. 100 km/h)

Zakres temperatur pracy: -10 oC ÷ + 60 oC

Częstotliwość nadajnika: 10,525 GHz

Status formalny:

Zatwierdzenie typu: ZT 150/94 – 288/94 (zmiana)

Znak typu RP T 94 40

Data zatwierdzenia typu: 1994.06.30

Data wprowadzenie do obrotu: 1995.12.31

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 5 maja 1995 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od 1 sierpnia 1994 r. do 31 grudnia 1994 r. Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 1993 r. Nr 55 poz.248) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia rejestr zatwierdzonych, na podstawie decyzji Prezesa

Głównego Urzędu Miar, typów przyrządów pomiarowych w okresie od 1 sierpnia 2002 r. do 31 grudnia 1994 r.

źródło: GUM

Instrukcja obsługi:

[POBIERZ]

Rapid 1A

Nieprodukowane, wycofane

Urządzenie archiwalne

Opis urządzenia:

Pistoletowy radar drogowy jest przyrządem przeznaczonym do pomiaru prędkości pojazdów samochodowych, przy oddalaniu lub zbliżaniu się tych pojazdów do staowiska pomiarowego (kąt ustawienia przyrządu do osi jezdni – 0o).

Dane techniczne:

 • Zasięg: 150 m dla małych prędkości (około 60 km/h); 300 m dla dużych prędkości (pow. 100 km/h).
 • Zakres mierzonych prędkości: 20 ÷ 200 km/h

Status formalny:

Zatwierdzenie typu: ZT 124/96 – 253/2002 (zmiana)

Znak typu: RP T 96 81

Data zatwierdzenia typu: 1996.03.08

Data wprowadzenie do obrotu: 2004.03.31

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 września 2002 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od 1 kwietnia 2002 r. do 30 czerwca 2002 r. Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 1993 r. Nr 55 poz. 248, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia rejestr zatwierdzonych, na podstawie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar, typów przyrządów pomiarowych w okresie od 1 kwietnia 2002 r. do 30 czerwca 2002 r.

źródło: LEX

Instrukcja obsługi:

[POBIERZ]

Galeria:

Duże zdjęcie
źródło zdjęć: Wirtualne Muzeum myvimu.com

 

Rapid 2K

Nieprodukowane, wycofane

Urządzenie archiwalne

Opis urządzenia:

Pistoletowy radar drogowy Rapid-2K jest przyrządem przeznaczony do pomiaru prędkości pojazdów samochodowych przy oddalaniu lub zbliżaniu się tych pojazdów do stanowiska pomiarowego (kąt ustawienia przyrządu w stosunku do ruchu pojazdów – 0o).

Dane techniczne:

 • Zasięg pomiarowy: 150 m dla małych prędkości (ok. 60 km/h); 300 m dla dużych prędkości (pow. 100 km/h)
 • Zakres mierzonych prędkości 30 ¸ 220 km/h
 • Dokładność pomiaru: ± 3 km/h (do 100 km/h); ± 3 % (pow. 100 km/h)
 • Częstotliwość nadajnika: 24,125 GHz
 • Moc nadajnika: 5 mW
 • Zakres temperatur pracy: -20o ÷ +50 oC

Status formalny:

Zatwierdzenie typu: ZT 587/2000

Znak typu RP T 00 155

Data zatwierdzenia typu: 2000.07.12

Data wprowadzenie do obrotu: 2001.07.31

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 grudnia 2000 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od 1 lipca 2000 r. do 30 września 2000 r. Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. – Prawo o miarach ((Dz. U. z 1993 r. Nr 55 poz. 248, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 489) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia rejestr zatwierdzonych, na podstawie decyzji Prezesa

Głównego Urzędu Miar, typów przyrządów pomiarowych w okresie od 1 lipca 2000 r. do 30 września 2000 r.

źródło: GUM

Instrukcja obsługi:

[POBIERZ]

Galeria:

Duże zdjęcie Duże zdjęcie

źródło zdjęć: Wirtualne muzeum myvimu.com

 

Rapid 2Ka

Nieprodukowane, jeszcze legalizowane.

Opis urządzenia:

Ręczny radarowy miernik prędkości, przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym. Jest przyrządem przeznaczonym do pomiaru prędkości pojazdów samochodowych przy oddalaniu lub zbliżaniu się tych pojazdów do stanowiska pomiarowego ( wartość kąta ustawienia przyrządu w stosunku do osi pojazdu – 0o).

Dane techniczne:

 • Zasięg 150 m dla małych prędkości (ok. 60 km/h); 300 m dla dużych prędkości (pow. 100 km/h)
 • Zakres mierzonych prędkości 30 ÷ 220 km/h
 • Dokładność pomiaru ± 3 km/h (do 100 km/h); ± 3 % (pow. 100 km/h)
 • Częstotliwość nadajnika 24,125 GHz
 • Moc nadajnika 5 mW
 • Zakres temperatur pracy -20o ÷ +50 oC

Status formalny:

Zatwierdzenie typu: ZT 473/2002

Znak typu: RP T 02 98

Data wydania decyzji: 2002.06.18

źródło: LEX

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 2 września 2002 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od 1 kwietnia 2002 r. do 30 czerwca 2002 r. Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 1993 r. Nr 55 poz. 248, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia rejestr zatwierdzonych, na podstawie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar, typów przyrządów pomiarowych w okresie od 1 kwietnia 2002 r. do 30 czerwca 2002 r.

Zatwierdzenie typu: ZT 64/2005

Znak zatwierdzenia typu: PL T 05 52

Data wydania: 2005.03.18

Data obowiązywania do: 2015.03.18

Podstawa prawna:  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie terminów ogłaszania obwieszczeń wydawanych przez Prezesa GUM na podstawie ustawy Prawo o miarach oraz komórek organizacyjnych Głównego Urzędu Miar odpowiedzialnych za ich przygotowanie na podstawie art. 16 d ust. 6 i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441).

źródło: GUM

Instrukcja obsługi:

[POBIERZ]

Galeria:

RĘCZNE MIERNIKI LASEROWE

Rapid L \ Rapid Laser

Urządzenie użytkowane.

Opis urządzenia:

Przyrząd przeznaczony do pomiaru prędkości i odległości w ruchu drogowym przy użyciu wiązki laserowej. Jest pierwszym miernikiem laserowym wyprodukowanym w Polsce.

Dane techniczne:

 • zasięg pomiarowy – 999 m,
 • zakres mierzonych prędkości – 0 do 250 km/h,
 • zakres mierzonych odległości – 20 do 999 m,
 • dokładność pomiaru prędkości – (+/-) 1% wartości mierzonej,
 • czas pomiaru – 0,3 s,
 • zakres temperatur pracy – od -30°C do +50°C,
 • zasilanie – 7,2 V DC.

Status formalny:

Zatwierdzenie typu: ZT 1/2011

Znak typu: PL T 11 01

Data wydania: 2011-01-07

Data obowiązywania: 2021-01-07

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1))

źródło: LEX, GUM

Instrukcja obsługi:

[POBIERZ]

Galeria:

Rapid L Rapid Laser

 

 

 

 

 

KamiR (prototyp)

Urządzenie w trakcie wczesnych prac badawczo-rozwojowych.

Opis urządzenia:

LIDARowy (laserowy) miernik prędkości jest odpowiedzią na dotychczasowe zastrzeżenia odbiorców i społeczeństwa wobec wiarygodności pomiarów dotychczas stosowanych w tej klasie mierników. Nowy miernik powstaje w wyniku wprowadzania uwag zespołów konsultacyjnych, zostanie wyposażony w szereg postulowanych rozwiązań technologicznych.

CamiR umożliwia jednoznaczne odróżnienie pomiaru prędkości pojazdu nadjeżdżającego od pomiaru prędkości pojazdu oddalającego się. Pomiarów dokonuje się pod kątem do kierunku ruchu pojazdów w zakresie kąta od 0 do 6°.

Podstawowymi funkcjami przyrządu są:

 • wskazywanie prędkości pojazdu nadjeżdżającego lub oddalającego się,
 • rejestracja przekroczenia prędkości pojazdu nadjeżdżającego lub oddalającego się,
 • wskazywanie odległości od pojazdu w momencie dokonywania pomiaru prędkości pojazdu,
 • wyświetlanie miejsca wykonania pomiaru i czasu dokonania pomiaru na podstawie danych GPS,
 • rejestracja obrazu wideo wraz z danymi miejsca.

Dane techniczne i metrologiczne:

Pomiar prędkości

 • Zakres mierzonej prędkości: 10 km/h do 200 km/h
 • Zakres odległości dla mierzonej prędkości: 15 – 500 m
 • Rozdzielczość wyświetlania prędkości: 1 km/h
 • Czas pomiaru: 0,33 s
 • Dane zapisane przy przekroczeniu prędkości Plik wideo oraz zdjęcie pomiarowe z przekroczeniem prędkości oraz ze znacznikiem punktu pomiaru:
  • odległość od celu,
  • czas dokonanego pomiaru,
  • pozycja GPS miejsca dokonanego pomiaru.
 • Dokładność pomiaru prędkości dla zakresów prędkości:
  • od 10 do 100 km/h w warunkach drogowych +/-3 km/h
  • od 10 do 100 km/h w warunkach laboratoryjnych: +/-1 km/h
  • od 101 do 200 km/h w warunkach drogowych: +/-3% wartości mierzonej
  • od 101 do 200 km/h w warunkach laboratoryjnych: +/-1% wartości mierzonej

Pomiar odległości

 • Zakres odległości mierzonej: 2 – 800 m
 • Rozdzielczość wyświetlania odległości:
  • Przy odległości do 100 m – 0,1 m
  • Przy odległości powyżej 100 m – 1 m
 • Czas pomiaru 0,33 s

Laser

 • Klasa bezpieczeństwa lasera – 1
 • Długość fali promieniowania lasera – 905 nm
 • Moc wyjściowa toru optycznego – 15 W
 • Rozbieżność wiązki promieniowania lasera – 3 mrad max (1,7 stopnia)
 • Czas trwania impulsu – 40 ns
 • Czas trwania paczki impulsów – 14,8 ms

Galeria:

Kamir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTORADARY

Fotorapid

Urządzenie archiwalne

Status: nieprodukowane, wycofane

Opis urządzenia:

Pierwszy wyprodukowany przez ZURAD fotoradar z kamerą czarno-białą.

Dane techniczne i metrologiczne:

 • Zakres pomiaru: od 20 km/h do 250 km/h
 • Pamięć urządzenia rejestruje prędkość mierzoną i dopuszczalną, zdjęcie cyfrowe, datę, czas, miejsce pomiaru
 • Urządzenie jest produkowane w dwóch wersjach:
  • przewoźne montowane na statywie (zasilanie akumulatorowe 12V DC); zakres temperatury pracy -10° do +60 °C
  • stacjonarne na specjalnym maszcie w klimatyzowanej obudowie (zasilanie 230V AC); zakres temperatury pracy -30°C do + 60°C

Status formalny:

Zatwierdzenie typu: ZT 823/2001 – 258/2003 (zmiana)

Znak typu: RP T 01 185

Data decyzji: 2003.04.23

Termin wprowadzenia do obrotu: 2003.12.31

Podstawa prawna: Obwieszczenie Nr 6 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 25 lipca 2003 r.w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów kontrolnych – tachografów samochodowych i wykresówek. Na podstawie art. 16 pkt 13 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360), jak również oświadczenia rządowego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1087)

źródło: GUM, LEX

Galeria:

Fotorapid 1Fotorapid 2

 

 

 

 

 

 

Fotorapid C

Urządzenie archiwalne

Status: nieprodukowane, wycofane

Opis urządzenia:

Pierwszy fotoradar z aparatem fotograficznym, rejestrującym obraz w kolorze.

Dane techniczne i metrologiczne:

 • Zasięg pomiarowy:
 • Zasięg dowodowy:
 • Szerokość wiązki:
 • zdjęcia kolorowe o rozdzielczości 4.0 mln pikseli
 • ustawianie prędkości progowych z rozróżnieniem pojazdów osobowych i ciężarowych
 • zakres pomiarowy: 20 ÷ 250 km/h
 • Zakres temperatur pracy urządzenia:

Status formalny:

Nr decyzji typu: ZT 151/2006
Znak typu: PL T 06 134

Data wydania: 2006.06.27

Data obowiązywania do: 2016.06.27

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494)

Galeria:

Fotorapid C_2Fotorapid C_1

 

 

 

 

 

Fotorapid CM

Status: Eksploatowany

Opis urządzenia:

Przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, dokonuje pomiaru pod kątem 22o do kierunku ruchu pojazdów i zapewnia rozróżnienie pomiaru prędkości pojazdów nadjeżdżających od pomiaru prędkości pojazdów oddalających się.

 • wykonuje zdjęcia barwne o rozdzielczości 10.2 do 12 megapixeli
 • rozpoznaje kierunek ruchu pojazdów – rejestruje pojazdy nadjeżdżające i oddalające się, (ww. funkcję może realizować jednocześnie dla obu kierunków)
 • rozróżnia samochody osobowe i ciężarowe, (posiada możliwość ustawienia różnych ograniczeń prędkości i progów rejestracji zdjęcia oddzielnie dla samochodów osobowych i ciężarowych),
 • rejestruje zdarzenia w dzień i w nocy,
 • posiada automatyczną korektę ustawień dozwolonych prędkości w porze nocnej
 • rejestruje dane statystyczne, a w szczególności liczbę pojazdów przejeżdżających, liczbę pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość.

Fotoradar Fotorapid CM jest przystosowany do zdalnego przesyłu informacji z jednoczesnym rozpoznawaniem numerów rejestracyjnych (ANPR). Posiada specjalistyczny program do obróbki zarejestrowanego materiału zdjęciowego, który pozwala na poprawę jakości zdjęć.

Dane techniczne i metrologiczne:

 • Zasięg pomiarowy:
 • Zasięg dowodowy:
 • Szerokość wiązki:
 • Zakres pomiarowy: 20-250 km/h
 • wartość działki elementarnej: 1 km/h
 • częstotliwość pracy nadajnika: 24.125 GHz +/- 40 MHz
 • kąt pomiaru: 22 0C do kierunku ruchu pojazdu
 • zakres temperatur pracy (-10 ÷ + 60) 0C (wersja przewoźna) (-30 ÷ + 60) 0C (wersja stacjonarna z masztem i obudową klimatyzowaną)
 • minimalna rozdzielczość cyfrowego aparatu fotograficznego: min. 5 mln pikseli

Status formalny:

Nr decyzji: ZT 151/2008

Znak typu: PL T 08 149

Data wydania: 2008.12.19

Data obowiązywania do: 2018.12.19

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 października 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238).
źródło: CANARD

Decyzja powiązana:

Nr decyzji: ZZT 4/2009

Data wydania: 2009.04.30

Instrukcja obsługi

[POBIERZ]

Galeria:

Fotorapid CM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotorapid CF

Status: eksploatowany

Opis urządzenia:

Przyrząd radarowy Fotorapid CF przeznaczony jest do pomiaru i wskazywania prędkości pojazdów w ruchu drogowym przy ustawieniu przyrządu pod kątem 22° do kierunku ruchu pojazdów, z odróżnianiem:

 • pomiaru prędkości pojazdów nadjeżdżających,
 • pomiaru prędkości pojazdów oddalających się,
 • pasa ruchu.

W wersji stacjonarnej przyrządu Fotorapid CF pomiary prędkości mogą być wykonywane po zainstalowaniu bloku fotoradaru na stałe w maszcie. Fotorapid CF oprócz funkcji, które są wymagane przepisami prawa, posiada wiele innych funkcji użytkowych. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

 • rozróżnianie samochodów osobowych od ciężarowych i w związku z tym możliwość ustawiania różnych prędkości dozwolonych dla samochodów osobowych i ciężarowych,
 • rozpoznawanie kierunku poruszania się pojazdów,
 • identyfikacja pasa ruchu oraz pomiar odległości do mierzonego pojazdu,
 • możliwość automatycznej korekty prędkości dozwolonej w godzinach nocnych,
 • możliwość wykonywania rejestracji w dzień i w nocy (przy zastosowaniu lampy błyskowej),
 • obsługa dwóch niezależnych lamp błyskowych (światło widzialne i podczerwień) o szybko powtarzalnym czasie pojedynczego błysku,
 • możliwość dokonywania rejestracji z częstotliwością dwóch zdjęć na sekundę,
 • obsługa dwóch typów kamer: kolorowa oraz na podczerwień,
 • możliwość zdalnej konfiguracji parametrów kamery i obiektywu,
 • dwa zdjęcia podczas rejestracji oddalających się pojazdów ciężarowych (ciągnika siodłowego i naczepy),
 • powiększanie zdjęcia głównego i pomocniczych stuknięciem w ekran,
 • podgląd wideo aktualnej sytuacji drogowej z możliwością rejestracji,
 • możliwość rejestrowania danych statystycznych, a w szczególności liczby pojazdów przejeżdżających, liczby pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość,
 • automatyczne sprawdzenie prawidłowości działania fotoradaru przy każdym uruchomieniu,
 • zaawansowana analiza sygnału zapewniająca odporność urządzenia na zakłócenia pracy przez antyradary,
 • automatyczny restart urządzenia po zaniku napięcia zasilającego i automatyczny powrót do ostatnich ustawień,
 • ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do: programu, wyników, parametrów konfiguracji,
 • transmisja danych poprzez interfejsy komunikacyjne Ethernet RJ45 i USB 2.0, odbywa się w postaci zaszyfrowanej, w sposób zapewniający weryfikację poprawności transmisji,
 • posiada program do obróbki zarejestrowanego materiału zdjęciowego, który umożliwia poprawę ich jakości.

Dane techniczne i metrologiczne:

Radar:

 • Zasięg pomiarowy: do 50m
 • Zasięg dowodowy:
 • Szerokość wiązki: ~9,5° (3 dB).
 • częstotliwość pracy: 24,05 – 24,25 GHz,
 • zakres pomiarowy: 15 – 320 km/h,
 • dokładność pomiaru: ±2 km/h do 100 km/h, ±2% powyżej 100 km/h,
 • praca na 4 pasach ruchu jednocześnie,
 • identyfikacja pasa ruchu,
 • kąt pomiaru 22° do kierunku ruchu pojazdów,
 • moc nadajnika < 100 mW EIRP,
 • praca urządzenia w trybie: pojazdy nadjeżdżające, oddalające, oba kierunki jednocześnie,
 • rejestracja do dwóch naruszeń na sekundę.

Kamera:

 • szybko-klatkowa kamera (15-25 klatek na sekundę),
 • zdjęcia rozdzielczości 4 Mpix,
 • jedno zdjęcie główne i sześć pomocniczych,
 • podgląd pojazdów w czasie rejestracji,
 • automatyczna ostrość,
 • filtry korekcyjne.

Maszt:

Deklaracja właściwości masztu Fotorapid CF.pdf

 

Za pomocą dodatkowego urządzenia integrującego istnieje możliwość automatycznej identyfikacji numeru rejestracyjnego, marki i modelu oraz typu pojazdu (ANPR), a także odczytu z zestawu czujników (temperatury, wibracji, kontaktron).

Status formalny:

Zatwierdzenie typu: ZT 23/2020

Znak typu: PL T 20 23

Data wydania: 2020.05.25

Data obowiązywania: 2030.05.25

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 19 października 2020 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285, 568 i 1086)

źródło GUM, LEX

Instrukcja obsługi:

[POBIERZ]

Galeria:

Fotorapid CF_1

 

 

 

 

 

 

WIDEOREJESTRATORY

Videorapid 1

Urządzenie archiwalne

Opis urządzenia:

Prędkościomierz kontrolny, przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

Nie jest produkowany, wycofany z rynku.

Dane techniczne i metrologiczne:

 • Zakres mierzonych prędkości: 10 ÷ 250 km/h
 • Sposób sterowania: impulsy z przetwornika prędkości pojazdu
 • Działka elementarna : 0,1 km/h
 • Zoom optyczny: 22x , zoom cyfrowy 10x
 • Zakres temperatur pracy: -10 ÷ + 50 oC

Status formalny:

Nr decyzji: ZT 25/2005

Znak typu: PL T 05 22

Data wydania: 2006.07.27

Data obowiązywania do: 2006.07.27

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 2 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie terminów ogłaszania obwieszczeń wydawanych przez Prezesa GUM na podstawie ustawy Prawo o miarach oraz komórek organizacyjnych Głównego Urzędu Miar odpowiedzialnych za ich przygotowanie na podstawie art. 16 d ust. 6 i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441).

źródło GUM

 

Videorapid 2

Urządzenie archiwalne

Opis urządzenia:

Prędkościomierz kontrolny Videorapid 2 jest następcą urządzenia Videorapid 1. Jednym z najważniejszych modyfikacji jest wyeliminowanie zewnętrznego urządzenia rejestrującego. Jest mobilnym systemem wideo przeznaczonym do rejestracji zdarzeń w ruchu drogowym z pojazdu patrolowego, a w szczególności do rejestrowania przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Prędkościomierz jest sterowany impulsami z przetwornika prędkości pojazdu. Urządzenie wylicza średnią prędkość na podstawie pomiaru drogi i czasu. Droga obliczana jest na podstawie ilości obrotów kół pojazdu, w którym jest zainstalowane.

Nie jest produkowany, wycofany z rynku.

Dane techniczne i metrologiczne:

 • Zakres mierzonych prędkości 1 ÷ 250 km/h
 • działka elementarna: 0,1 km/h
 • Błąd graniczny: 3 % wartości mierzonej, lecz nie mniej niż 3 km/h

Status formalny:

Nr decyzji: ZT 95/2007

Znak typu: PL T 07 63

Data wydania: 2007.09.17

Data obowiązywania: 2017.09.17

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 18 października 2007 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834) ogłasza się rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Instrukcja obsługi:

[POBIERZ]

Galeria:

 

Videorapid 2A

Opis urządzenia:

Prędkościomierz Videorapid 2A jest mobilnym systemem wideo przeznaczonym do rejestracji zdarzeń w ruchu drogowym z pojazdu patrolowego, a w szczególności do rejestrowania przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Prędkościomierz jest sterowany impulsami z przetwornika prędkości pojazdu. Urządzenie wylicza średnią prędkość na podstawie pomiaru drogi i czasu. Droga obliczana jest na podstawie ilości obrotów kół pojazdu, w którym jest zainstalowane.

Status: w sprzedaży

Dane techniczne i metrologiczne:

 • Zakres mierzonych prędkości: 1 ÷ 250 km/h
 • Sposób sterowania: impulsy z przetwornika prędkości pojazdu
 • Działka elementarna : 0,1 km/h
 • Błąd graniczny: 3% wartości mierzonej, lecz nie mniej niż  3 km/h
 • Zoom optyczny: 28x
 • Zakres temperatur pracy: -10 ÷ + 50 oC

Status formalny:

Nr decyzji: Aktualny ZT 24/2023, ZT 17/2012

Znak typu:  Aktualny PL T 2324   / poprzednio PL T 1217

Data wydania: Aktualny 2023.07.12 / poprzednio 2012.04.30

Data obowiązywania:  07.2033 / poprzednio 2022-04-30

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie rejestru zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1))

źródło: GUM, LEX

Galeria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi:

[POBIERZ]

 

Videorapid 3

Opis urządzenia:

Prędkościomierz Videorapid 3 jest mobilnym systemem wideo przeznaczonym do rejestracji zdarzeń w ruchu drogowym z pojazdu patrolowego, a w szczególności do rejestrowania przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Prędkościomierz jest sterowany impulsami z przetwornika prędkości pojazdu. Urządzenie wylicza średnią prędkość na podstawie pomiaru drogi i czasu. Droga obliczana jest na podstawie ilości obrotów kół pojazdu, w którym jest zainstalowane. Konstrukcja i funkcjonalność przyrządu w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym tego typu przyrządom szczegółowo określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 225 z 2007 roku, poz. 1663).

Dane techniczne i metrologiczne:

 • kamera cyfrowa HD 720p z zoomem optycznym 30x
 • predefiniowane ustawienie kamery do jazdy w różnych warunkach zewnętrznych z możliwością ręcznej korekty
 • zapis nagrań w postaci ciągłej 25 kl/s w formacie H.264
 • opcjonalne informacje geolokalizacyjne (GPS) umieszczane w treści nagrania,

Status formalny:

Urządzenie w trakcie prac rozwojowych.

Galeria:

Videorapid 3_2Videorapid 3_1