DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

HISTORIA

Historia Zakładu sięga początku lat 60-tych, kiedy to utworzono Zakład Filialny Warszawskich Zakładów Radiowych RAWAR, początkując rozwój przemysłu w Ostrowi Mazowieckiej.

W marcu 1963 roku uruchomiono dwa wydziały o profilu mechanicznym, których zadaniem była produkcja detali i podzespołów wchodzących w skład wyrobów produkowanych przez WZR RAWAR.

Następnie w  1964 r. w Zawistach Dzikich k/Małkini – zorganizowano wydział montażowy – zajmujący się produkcją podzespołów elektronicznych, głównie do morskich radarów nawigacyjnych. Wydział ten organizacyjnie podlegał Zakładowi w Ostrowi Mazowieckiej.

Lata sześćdziesiąte to przede wszystkim produkcja podzespołów dla WZR „RAWAR” oraz produkcja wozów propagandowych na bazie STAR-a 25.

Początek lat siedemdziesiątych to uruchomienie produkcji pierwszego miernika prędkości pojazdów MIRADO-732, a następnie miernika prędkości SRD77.

W latach 1976 – 78   Zakład Filialny uzyskuje samodzielność. Powstaje Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD wchodzący w skład Centrum Naukowo Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR”.

W 1978 r. – Urząd Patentowy zarejestrował znak towarowy słowny ZURAD. Specjalnością Zakładu stają się podzespoły do sprzętu radiolokacyjnego.

Początek samodzielnej produkcji morskich radarów nawigacyjnych następuje 6 września 1983r, gdzie pierwszy radar morski wykonany w Zakładzie uzyskał Certyfikat Polskiego Rejestru Statków.

Lata 1980 – 1990 to okres stałego rozwoju Zakładu, charakteryzujący się specjalizacją w produkcji sprzętu radiolokacyjnego :  radarowych mierników prędkości SRD 77 i SRD 87 morskich radarów nawigacyjnych SRN 300 i SRN 700. Radary tego typu były eksportowane do wielu krajów świata i były wizytówką krajowego przemysłu elektronicznego i firmy.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych powstaje kilka nowych wyrobów m.in.:

  • polowa radiolokacyjna stacja balistyczna RUBIN dla potrzeb artylerii,
  • pistoletowy radar drogowy RAPID 1A dla potrzeb Policji,
  • uliczny radarowy wskaźnik prędkości „URWP-1”,
  • gama wyrobów przeznaczonych do zabezpieczenia mienia – m.in. nesesery, kuferki i walizki wyposażone w systemy alarmowe oraz systemy porażeniowe.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych podejmowane są prace nad kolejnymi opracowaniami nowych wyrobów m.in.

  • rozpoczęto opracowanie nowoczesnego cyfrowego radaru do pomiaru prędkości pojazdów samochodowych typu FOTORAPID, opracowano nowoczesne wskaźniki do radarów nawigacyjnych WRR „15” i „20 ”
  • rozpoczęto modernizację pistoletowego radaru drogowego RAPID 1, w wyniku której powstał radarowy miernik prędkości RAPID-2Ka.

Lata od 2000 roku cechują działania restrukturyzacyjne, w tym również restrukturyzacja zatrudnienia, mające na celu dostosowanie struktury organizacyjnej Zakładu do wielkości potencjału produkcyjnego oraz zatrudnienia do aktualnych potrzeb odniesionych do rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym okresie wdrożono do produkcji min.:

  • kontenery wykonane w technologii TEMPEST,
  • prędkościomierz kontrolny VIDEORAPID1,

Ważną pozycję w ofercie handlowej zajmują wykonywane usługi przemysłowe, głównie w zakresie obróbki mechanicznej. W grudniu 2003 roku został przeprowadzony przez Polski Rejestr Statków audit odnowieniowy, w wyniku którego Zakład uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Jesienią 2003 roku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach Radarowy System Kontroli Prędkości „FOTORAPID” otrzymał nagrodę „Defender” za wyróżniające rozwiązanie techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Lata 2004-2005  to okres dalszych przemian strukturalnych w Zakładzie. Następuje zmiana statusu firmy- powstaje Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych „ZURAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeprowadzono także modernizację Radarowego Miernika Prędkości Rapid 2Ka i Radarowego Systemu kontroli Prędkości Pojazdów „FOTORAPID”. Jesienią na XIII edycji MSPO w Kielcach kolejne wyróżnienie otrzymuje Prędkościomierz Kontrolny „VIDEORAPID 1”. Rozpoczęto prace nad konstrukcją Polowego Kasyna Kontenerowego. W sierpniu 2005 Zakład uzyskuje Koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz technologii w tym związanymi.

2006-2007 to okres rozwoju pod kątem nowych wyrobów. Powstaje Radarowy System Kontroli Prędkości Pojazdów „FOTORAPID C” i nowa konstrukcja Cyfrowego Prędkościomierza Kontrolnego ”VIDEORAPID 2”. Zakład wyposaża wojsko w Kontenerowe Kasyno Polowe.

W 2015 roku nastąpił  proces konsolidacji państwowego przemysłu obronnego w wyniku którego Zakład wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej  w obszarze działalności „systemy elektronicznie i informatyczne”. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze.

W 2016 roku Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych „ZURAD” Sp. z o.o. zmienia swoją nazwę na ZURAD Sp. z o.o.

W kolejnych latach Zarząd spółki skupia się przede wszystkim na  wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych i rozwijaniu wyrobów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także działa szeroko w zakresie usług kooperacyjnych dla partnerów biznesowych.

Zmień rozmiar tekstu
Zmiana kontrastu