DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

HISTORIA

Historia Zakładu sięga początku lat 60-tych, kiedy to utworzono Zakład Filialny Warszawskich Zakładów Radiowych RAWAR, początkując rozwój przemysłu w Ostrowi Mazowieckiej.

W marcu 1963 roku uruchomiono dwa wydziały o profilu mechanicznym. Ich zadaniem była produkcja detali i podzespołów wchodzących w skład wyrobów produkowanych przez WZR RAWAR.

Następnie w  1964 r. w Zawistach Dzikich k/Małkini – zorganizowano wydział montażowy – zajmujący się produkcją podzespołów elektronicznych, głównie do morskich radarów nawigacyjnych. Wydział ten organizacyjnie podlegał Zakładowi w Ostrowi Mazowieckiej.

Lata sześćdziesiąte to przede wszystkim produkcja podzespołów dla WZR „RAWAR” oraz produkcja wozów propagandowych na bazie STAR-a 25.

Początek lat siedemdziesiątych to uruchomienie produkcji pierwszego miernika prędkości pojazdów MIRADO-732, a następnie miernika prędkości SRD77.

W latach 1976 – 78   Zakład Filialny uzyskuje samodzielność. Powstaje Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD wchodzący w skład Centrum Naukowo Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR”.

W 1978 r. – Urząd Patentowy zarejestrował znak towarowy słowny ZURAD. Specjalnością Zakładu stają się podzespoły do sprzętu radiolokacyjnego.

Początek samodzielnej produkcji morskich radarów nawigacyjnych następuje 6 września 1983 r, gdzie pierwszy radar morski wykonany w Zakładzie uzyskał Certyfikat Polskiego Rejestru Statków.

Lata 1980 – 1990 to okres stałego rozwoju Zakładu. Bezsprzecznie charakteryzuje się przede wszystkim specjalizacją w produkcji sprzętu radiolokacyjnego. Przykładowe rozwiązania to: radarowy mierników prędkości SRD 77 i SRD 87 morskich radarów nawigacyjnych SRN 300 i SRN 700. Radary tego typu były eksportowane do wielu krajów świata i były wizytówką krajowego przemysłu elektronicznego i firmy.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych powstaje kilka nowych wyrobów m.in.:

  • polowa radiolokacyjna stacja balistyczna RUBIN dla potrzeb artylerii,
  • pistoletowy radar drogowy RAPID 1A dla potrzeb Policji,
  • uliczny radarowy wskaźnik prędkości „URWP-1”,
  • gama wyrobów przeznaczonych do zabezpieczenia mienia – m.in. nesesery, kuferki i walizki wyposażone w systemy alarmowe oraz systemy porażeniowe.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych podejmowane są prace nad kolejnymi opracowaniami nowych wyrobów m.in.

  • rozpoczęto opracowanie nowoczesnego cyfrowego radaru do pomiaru prędkości pojazdów samochodowych typu FOTORAPID. Opracowano nowoczesne wskaźniki do radarów nawigacyjnych WRR „15” i „20 ”
  • rozpoczęto modernizację pistoletowego radaru drogowego RAPID 1, w wyniku której powstał radarowy miernik prędkości RAPID-2Ka.

Lata od 2000 roku cechują działania restrukturyzacyjne. Oprócz tego również restrukturyzacja zatrudnienia. Działania te miały na celu dostosowanie struktury organizacyjnej zakładu do wielkości potencjału produkcyjnego oraz zatrudnienia do aktualnych potrzeb odniesionych do rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym okresie wdrożono do produkcji min.:

  • kontenery wykonane w technologii TEMPEST,
  • prędkościomierz kontrolny VIDEORAPID1,

Ważną pozycję w ofercie handlowej zajmują wykonywane usługi przemysłowe. Głównie w zakresie obróbki mechanicznej. W grudniu 2003 roku został przeprowadzony przez Polski Rejestr Statków audit odnowieniowy. W wyniku tego Zakład uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Jesienią 2003 roku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach Radarowy System Kontroli Prędkości „FOTORAPID” otrzymał nagrodę „Defender” za wyróżniające rozwiązanie techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Lata 2004-2005  to bezsprzecznie okres dalszych przemian strukturalnych w Zakładzie. Następuje zmiana statusu firmy- powstaje Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych „ZURAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeprowadzono także modernizację Radarowego Miernika Prędkości Rapid 2Ka i Radarowego Systemu kontroli Prędkości Pojazdów „FOTORAPID”. Jesienią na XIII edycji MSPO w Kielcach kolejne wyróżnienie otrzymuje Prędkościomierz Kontrolny „VIDEORAPID 1”. Rozpoczęto prace nad konstrukcją Polowego Kasyna Kontenerowego. W sierpniu 2005 Zakład uzyskuje Koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz technologii w tym związanymi.

2006-2007 to okres rozwoju przede wszystkim pod kątem nowych wyrobów. Powstaje Radarowy System Kontroli Prędkości Pojazdów „FOTORAPID C” i nowa konstrukcja Cyfrowego Prędkościomierza Kontrolnego ”VIDEORAPID 2”. Zakład wyposaża wojsko w Kontenerowe Kasyno Polowe.

W 2015 roku nastąpił  proces konsolidacji państwowego przemysłu obronnego. W wyniku tego Zakład wszedł w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej  w obszarze działalności „systemy elektronicznie i informatyczne”. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze.

W 2016 roku Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych „ZURAD” Sp. z o.o. zmienia swoją nazwę na ZURAD Sp. z o.o.

W kolejnych latach Zarząd spółki skupia się przede wszystkim na wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych i rozwijaniu wyrobów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz rozwiązania oparte na budownictwie modułowym (kontenerach specjalistycznych). Działa również w zakresie usług kooperacyjnych dla partnerów biznesowych.

Rok 2020 (rok wybuchu pandemii COVID-19) to dynamiczny rozwój zakładu w obszarze budowy szpitali tymczasowych, miasteczek kontenerowych i wysokospecjalistycznych kontenerów skierowanych dla służb mundurowych. Od tamtego czasu zakład konsekwentnie rozwija ofertę w obszarze zabudowy kontenerowej zarówno dla służb mundurowych jak i ludności cywilnej.

Po wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy w marcu 2022 roku ZURAD zbudował m.in. kilka miasteczek tymczasowych w miastach zniszczonych w wyniku działań wojennych.