DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

KODEKS ETYKI

ZURAD Sp. z .o.o. wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej obowiązuje Kodeks etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowym, który kluczowym dokumentem określającym ramy nowego ładu korporacyjnego Grupy.

To narzędzie mające na celu umożliwienie wdrożenia regulacji wpływających na wzmocnienie współpracy pomiędzy spółkami oraz stworzenie mechanizmów mających na celu poprawę koordynacji prowadzonych działań przez wszystkie podmioty tworzące Grupę.

Wartości zapisane w Kodeksie Etyki mają podstawowe znaczenie dla naszej pracy, dla reputacji firmy i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz lokalnymi społecznościami.

Kodeks Etyki jest również platformą do prowadzenia dialogu i współpracy z partnerami zewnętrznymi, czyli prowadzenia polityki CSR.

Zmień rozmiar tekstu
Zmiana kontrastu