DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

KODEKS ETYKI

ZURAD sp. z .o.o. wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej przestrzega najwyższych standardów, a sposób jej postępowania kształtują uniwersalne normy etyki i uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności.

W relacjach wewnętrznych, jak również w relacjach z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami oraz w kontaktach z konkurencją stosujemy się do reguł zawartych w Kodeksie Etyki.

Wartości określone w Kodeksie mają podstawowe znaczenie dla naszej pracy, reputacji firmy i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz lokalnymi społecznościami. Kodeks Etyki jest również platformą do prowadzenia dialogu i współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym prowadzenia polityki CSR.

Kodeks etyki 2023