DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

KONCESJE I CERTYFIKATY

 

1. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej


 

2. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia


 

3. Natowski kod obrotu gospodarki narodowej


 

4. Certyfikat AQAP


 

5. Certyfikat ISO


 

6. świadectwo ochronne


 

7. Certyfikat ISO 13485:2016 – wyroby medyczne


 

8. Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych