DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

RobUV

RobUV – opis urządzenia

RobUV to mobilne autonomiczne urządzenie oparte na technologii emiterów UV-C. Urządzenie przeznaczone do zwalczania broni biologicznej, w tym do unieszkodliwiania różnego rodzaju mikroorganizmów, takich jak: bakterie, wirusy (w tym COVID-19), grzybów, i inne patogenów. Technoliogia urządzenia oparta jest na jonizowaniu powietrza oraz niszczeniu organizmów żywych (bakterii, grzybów, drobnoustrojów, wirusów) na dowolnych powierzchniach wystawionych na oddziaływanie wysokoenergetycznego promieniowania UV-C. Rozwiązanie ma szczególne zastosowanie podczas dezynfekowania sal zabiegowych w szpitalach, centrów handlowych oraz placówek szkolnych.
Urządzenie RobUV produkowany jest w wersji mobilnej, w zestawie dostosowanym do wymagań użytkownika – według standardów obowiązujących w produkcji sprzętu wojskowego i medycznego. Urządzenie zapewnia spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących norm i certyfikacji. Jest odporne na drgania, uderzenia i inne warunki eksploatacyjne i środowiskowe.
RobUV może być sterowany zdalnie lub działać autonomicznie według zaprogramowanej ścieżki. Jego kompaktowa konstrukcja pozwala na łatwe przenoszenie i stosowanie np. w pojazdach służb ratowniczych. Istnieje możliwość́ modyfikacji modułu emitera, poprzez wprowadzenie podajnika do korespondencji, paczek, maseczek, rękawic, kombinezonów i itp. Oferujemy również małe moduły dedykowane do innych zastosowań np. do bezpośredniej dezynfekcji uchwytów i klamek (jako nakładka z zasilaniem bateryjnym do ciągłego naświetlania z detekcją ruchu). Urządzenie jest zasilane sieciowo lub bateryjnie.
Robot skutecznie zabija bakterie, drobnoustroje, wirusy, a więc wszelkie patogeny posiadające kod DNA.
Czas dezynfekcji – od 15 do 20 minut. Urządzenie nie może być stosowane w bezpośredniej obecności ludzi, ze względu na wykorzystanie promieniowania UV-C, które może powodować podrażnienia skóry i oczu.

Zmień rozmiar tekstu
Zmiana kontrastu