DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

System ROADSENSE+

System RoadSense+ integruje funkcje trzech przyrządów rejestrujących wykroczenia drogowe. System składa się z następujących modułów:

 • Punktowy pomiar prędkości chwilowej (FOTORADAR),
 • Nadzór wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonym świetle (RED LIGHT),
 • Odcinkowy pomiar prędkości średniej (OPP).

 

System RoadSense+ spełnia wymagania zawarte w poniższym Rozporządzeniu: DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 281, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

Cechy Systemu wspólne dla wszystkich modułów:

 • Zasilanie: 230 V 50 Hz.
 • Temperatury pracy: od -300C do +600C.
 • Zakres mierzonych prędkości: od 15 km/h do 250 km/h.
 • Nadzorowane pasy ruchu: 4 (max).
 • Rozpoznawanie pasa ruchu: TAK.
 • Rozpoznawanie kierunku ruchu: TAK.
 • Śledzenie celów: TAK.
 • Automatyczne rozpoznawanie tablic (ANPR): TAK.
 • Automatyczne rozpoznawanie marki, modelu i koloru (MMR): TAK.
 • Automatyczne rozpoznawanie pojazdu ADR: TAK.
 • Rozpoznawanie typu pojazdu: osobowy/ciężarowy.
 • Wykrywanie jazdy pod prąd: TAK.
 • Wykrywanie jazdy pasem zastrzeżonym: TAK.
 • Łączność bezprzewodowa: GSM/LTE/GPRS.
 • Łączność lokalna: Wi-Fi.
 • Czujnik otwarcia obudowy JC: TAK.
 • Czujnik wstrząsowy obudowy JC: TAK.
 • Oświetlacz podczerwieni (IR): w każdej kamerze.
 • Regulacja czasu trwania błysku lampy błyskowej: TAK.

Cechy charakterystyczne dla modułu OPP:

 • Metoda pomiaru: analiza obrazu.
 • Dokładność pomiaru prędkości: ±3 km/h dla v≤100 km/h oraz 3% dla v>100 km/h.
 • Zakres mierzonych prędkości: od 15 km/h do 250 km/h.
 • Długość odcinka pomiarowego (min): 1000 m.

Cechy charakterystyczne dla modułu FOTORADAR:

 • Metoda pomiaru: mikrofalowa oparta o zjawisko Dopplera.
 • Częstotliwość pracy: 24,15 GHz.
 • Dokładność pomiaru prędkości: ±3 km/h dla v≤100 km/h oraz 3% dla v>100 km/h.
 • Zakres mierzonych prędkości: od 15 km/h do 250 km/h.
 • Zasięg pomiaru: do 40 m.
 • Pomiar odległości do pojazdu: TAK.
 • Limity prędkości: oddzielnie dla każdego pasa ruchu.
 • Limity prędkości: oddzielne dla osobowych i ciężarowych.

Cechy charakterystyczne dla modułu RED LIGHT:

 • Metoda pomiaru: analiza obrazu.
 • Zakres mierzonych prędkości: od 15 km/h do 250 km/h.

Konstrukcje montażowe Systemu RoadSense+:

Urządzenia Systemu RoadSense+ powinny być zamontowane na sztywnych i stabilnych konstrukcjach tak, aby kamery, radar i lampy błyskowe znajdowały się nad jezdnią nad nadzorowanymi pasami. Do tego celu mogą służyć dedykowane i montowane celowo maszty z wysięgnikami lub konstrukcje już istniejącej infrastruktury drogowej, np. bramownice systemu viaTOLL, wysięgniki sygnalizacji świetlnej, mosty i kładki. Kamera zobrazowania ogólnego KZO z racji swej funkcji nie znajduje się nad jezdnią, ale również powinna być zamontowana na sztywnej konstrukcji. Obudowa jednostki centralnej powinna być zamontowana tak, aby jednocześnie zabezpieczyć przed wandalizmem i umożliwić dostęp serwisowy bez konieczności wstrzymywania ruchu.

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji:
Zbigniew Sikora,
tel. +48 29 644 26 05;
kom. 882 148 126
zsikora@zurad.com.pl

Projekt ma na celu opracowanie nowego w skali świata, innowacyjnego modułowego Systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Roadsense+.

Głównymi cechami wyróżniającymi system będzie poprawa następujących cech funkcjonalnych urządzeń do wykrywania naruszeń w ruchu drogowym:

 • zwiększenie wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego – połączenie kilku urządzeń w jedną całość zwiększy skuteczność wykrywania różnego typu naruszeń w jednym miejscu,
 • nowoczesny pomiar miejscowy oraz rejestracja zdarzeń w postaci zdjęć i filmu zwiększą jednoznaczność zarejestrowanych zdarzeń, co spowoduje zmniejszenie możliwości podważenia zarejestrowanego materiału dowodowego,
 • objęcie nadzorem nad przestrzeganiem prędkości dróg szybkiego ruchu poprzez wydłużony pomiar odcinkowy.

Efektem projektu będzie opracowanie innowacyjnego modułowego systemu sensorów Roadsense+ zaliczanego do kategorii inteligentnych systemów transportowych (ITS), który pozwoli na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016–31.12.2018

Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Oś Priorytetowa I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”; Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”.

Wartość projektu: 4 084 424,07 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 045 416,12 zł

Rodzaj projektu: strukturalny

Lider projektu: ZURAD Sp. z o.o. – Polska

Konsorcjum: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska