DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

O NAS

Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych „ZURAD” Sp. z o.o. został utworzony w dniu 07.06.2004 r. na bazie majątku Zakładu Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD wchodzącego w skład Centrum Naukowo Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR” S.A. Siedzibą Spółki jest miasto Ostrów Mazowiecka.

Historia Zakładu sięga lat 60-tych, kiedy to zorganizowano Zakład Filialny Warszawskich Zakładów Radiowych RAWAR, początkując rozwój przemysłu w Ostrowi Maz.

W marcu 1963 roku uruchomiono dwa wydziały o profilu mechanicznym, których zadaniem była produkcja detali i podzespołów wchodzących do wyrobów produkowanych przez
WZR RAWAR.

W 1964 r. w Zawistach Dzikich k/Małkini – zorganizowano wydział montażowy – zajmujący się produkcją podzespołów elektronicznych, głównie do morskich radarów nawigacyjnych. Wydział ten organizacyjnie podlegał Zakładowi w Ostrowi Maz. Lata sześćdziesiąte to przede wszystkim produkcja podzespołów dla WZR „RAWAR” oraz produkcja wozów propagandowych na bazie STAR-a 25.

Rok 1974

W 1974 r. najważniejszym wydarzeniem w rozwoju Zakładu było wyprodukowanie i uruchomienie pierwszego miernika prędkości pojazdów, którym był MIRADO – 732.
W latach 1976 – 78 Zakład Filialny uzyskuje samodzielność. Powstaje Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD wchodzący w skład
Centrum Naukowo Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „RADWAR”.

W 1977 r. rozpoczęła się w Zakładzie Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD produkcja nowego miernika prędkości SRD 77.

W 1978 r. – Urząd Patentowy zarejestrował znak towarowy słowny ZURAD. Specjalnością Zakładu stają się podzespoły do sprzętu radiolokacyjnego.

Rok 1983 – to początek samodzielnej produkcji morskich radarów nawigacyjnych. 6 września 1983r pierwszy radar morski wykonany w Zakładzie uzyskał certyfikat Polskiego Rejestru Statków.

Lata 1980 – 1990 to okres stałego rozwoju Zakładu, charakteryzujący się przede wszystkim specjalizacją w produkcji sprzętu radiolokacyjnego : radarowych mierników prędkości SRD 77 i SRD 87 morskich radarów nawigacyjnych SRN 300 i SRN 700. Radary tego typu były eksportowane do wielu krajów świata i były dobrą wizytówką przemysłu elektronicznego i naszej firmy.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych powstaje kilka nowych wyrobów m.in.:

  • polowa radiolokacyjna stacja balistyczna RUBIN dla potrzeb artylerii,
  • pistoletowy radar drogowy RAPID 1A dla potrzeb Policji,
  • uliczny radarowy wskaźnik prędkości „URWP-1”,
  • gama wyrobów przeznaczonych do zabezpieczenia mienia – m.in. nesesery, kuferki i walizki wyposażone w systemy alarmowe oraz systemy porażeniowe.
Rok 1997

W 1997 r. Zakład uzyskuje certyfikat Systemu Zapewnienia Jakości ISO-9002. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych podejmowane są prace nad kolejnymi opracowaniami nowych wyrobów m.in.

  • rozpoczęto opracowanie nowoczesnego cyfrowego radaru do pomiaru prędkości pojazdów samochodowych typu FOTORAPID,
    opracowano nowoczesne wskaźniki do radarów nawigacyjnych WRR „15” i „20 ”
  • rozpoczęto modernizację pistoletowego radaru drogowego RAPID 1, w wyniku której powstał radarowy miernik prędkości RAPID-2Ka.

Lata od 2000 roku cechują działania restrukturyzacyjne, w tym również restrukturyzacja zatrudnienia, mające na celu dostosowanie struktury organizacyjnej Zakładu do wielkości potencjału produkcyjnego oraz zatrudnienia do aktualnych potrzeb odniesionych do rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej.

Rok 2003

W 2003 r. Zakład wygrał przetarg na dostawę 39 zestawów systemu kontroli prędkości FOTORAPID oraz 170 masztów dla Komendy Głównej Policji. W ostatnich latach wdrożono do produkcji min.:

  • kontenery wykonane w technologii TEMPEST,
  • prędkościomierz kontrolny VIDEORAPID1,

Ważną pozycję w ofercie handlowej zajmują wykonywane usługi przemysłowe, przede wszystkim w zakresie obróbki mechanicznej.
W grudniu 2003 roku został przeprowadzony przez Polski Rejestr Statków audit odnowieniowy, w wyniku którego Zakład uzyskał Certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością ISO 9001:2000. Jesienią 2003 roku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach Radarowy System Kontroli Prędkości „FOTORAPID” otrzymał nagrodę „Defender” za wyróżniające rozwiązanie techniczne sprzętu dla obronności i bezpieczeństwa państwa.

Rok 2004

To bez wątpienia rok dalszych przemian strukturalnych w Zakładzie. W czerwcu następuje zmiana statusu firmy- powstaje Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych „ZURAD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rok 2005

Godnym uwagi jest fakt, że w roku 2005 przeprowadzono modernizację Radarowego Miernika Prędkości Rapid 2Ka i Radarowego Systemu kontroli Prędkości Pojazdów „FOTORAPID”.
Jesienią na XIII edycji MSPO w Kielcach kolejne wyróżnienie otrzymuje Prędkościomierz Kontrolny „VIDEORAPID 1”. Rozpoczęto prace nad konstrukcją Polowego Kasyna Kontenerowego. W sierpniu 2005 Zakład uzyskuje Koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz technologii w tym związanymi.

Rok 2006

Powstaje nowy wyrób – Radarowy System Kontroli Prędkości Pojazdów „FOTORAPID C”. Charakterystyczne cechy nowego fotoradaru to: barwny obraz,
kamera o rozdzielczości 4,2 mln. pixeli, rozróżnianie pojazdów osobowych i ciężarowych.

Sukces ekonomiczny to wygrane przetargi na 50 szt fotoradarów FOTORAPID C i 250 szt. masztów oraz 2kpl. Polowego Kasyna Kontenerowego.

Rok 2007

Powstaje nowa konstrukcja Cyfrowego Prędkościomierza Kontrolnego ”VIDEORAPID 2”. Główne zalety urządzenia to przede wszystkim: zwarta konstrukcja, cyfrowy zapis obrazu i dźwięku z kompresją MPEG 4, kamery z funkcją widzenia nocnego i odporne na wstrząsy, natychmiastowy dostęp do zarejestrowanego materiału, wysoka niezawodność.
Uzyskanie Certyfikatu AQAP 2110:2110 oraz certyfikatu ISO 9001:2000 wydanego prze Polskie Centrum Akredytacji. Wyposażenie wojska w kolejne Kontenerowe Kasyno Polowe

Rok 2008

Zakład uzyskuje Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia.

Rok 2015

ZURAD dołącza do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ SA), co jest początkiem dynamicznych zmian w spółce, dzięki dostępowi do najnowocześniejszych technologii w grupie.

Rok 2016

W 2016 roku Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych „ZURAD” Sp. z o.o. zmienia swoją nazwę na ZURAD Sp. z o.o.

Rok 2017

Rok 2017 przynosi kolejne zmiany w historii Spółki. Stare logo zostaje zastąpione nowym.

Rok 2020

Rok 2020, a  szczególnie wybuch pandemii COVID-19, to dynamiczny rozwój spółki, dzięki rozwijaniu działu B+R oraz szerokiej współpracy ze środowiskiem naukowym. Dzięki temu, do oferty ZURAD wszedł system lamp dekontaminacyjnych, skutecznie niszczących nie tylko koronawirusa, ale wszystkie bakterie i grzyby. Rozwiązanie są komplementarne, dedykowane zarówno do dużych pomieszczeń, jak i niewielkich karetek. To także początek dynamicznego rozwoju spółki w kierunku dostarczania rozwiązań modułowych dla szpitali (szpitale tymczasowe, rozwiązania do triażu, szczepień przeciw COVID-19 etc.).

Rok 2022

ZURAD uzyskuje certyfikat ISO 13485, który potwierdza kompetencje spółki przy wytwarzaniu wyrobów medycznych. W tym celu spółka nawiązała współpracę z Milton Essex SA.

ZURAD dołącza do klastra metrologicznego