DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

ORGANY SPÓŁKI

Piotr Panasiuk

Prezes Zarządu – Piotr Panasiuk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Dodatkowo ukończył Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, oraz posiada tytuł International MBA zdobyty na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z zakresu zarządzania firmą oraz praktyk w Instytucjach Zagranicznych Unii Europejskiej.

Posiada 13-letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej oraz w spółkach Skarbu Państwa z branży energetycznej oraz zbrojeniowej.

 

 

Rada Nadzorcza Spółki:

Paweł Chara – Przewodniczący
Sylwia Naszydłowska – Wiceprzewodniczący
Dariusz Wasilewski – Sekretarz
Krzysztof Szulim – Członek
Adam Ogrodnik – Członek