DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

Kontenerowa Kuchnia Polowa KKP200

Kontenerowa Kuchnia Polowa KKP-200 – kontener żywieniowy nowej generacji o wysokiej wydajności z możliwością automatycznej dekontaminacji

jest wysoko wyspecjalizowaną mobilną kuchnią, w której każdy element wyposażenia ma swoje miejsce usytuowania, wynikające z obowiązujących przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i ergonomii pracy. Kontener przystosowany jest do żywienia (przygotowywania i wydawania posiłków) zgodnie ze sposobami przewidzianymi przez aktualne „Przepisy o działalności służby żywnościowej DU-4.21.1(B)” z wykorzystaniem posiłków:

  • gotowanych, przygotowywanych z produktów świeżych,
  • gotowanych, przygotowywanych z produktów konserwowych,
  • przygotowanych z grupowych racji żywnościowych (szczególnie rekomendowana, nawet do 800 osób)
  • wydawanych w postaci suchego prowiantu

Wyposażenie kuchni, w tym rozmiary urządzeń technologicznych są przystosowane do automatycznego podgrzewania konserw warzywno-mięsnych, warzywnych, bezmięsnych, dodatków węglowodanowych oraz zup, które posiadają standard GN.

 

Pomieszczenia i wyposażenie technologiczne zaprojektowano dodatkowo zgodnie z wymogami systemu HACCP (obrona przed nieumyślnym skażeniem produktu), wyposażone dodatkowo w elementy (dekontaminacja) wspomagające system Food Defence (obrona przed umyślnym skażeniem produktu).

Przygotowanie i wydawanie posiłków

Kontener zabezpiecza wyserwowanie jednorazowo nawet do 800 posiłków przy odpowiednim skonfigurowaniu wyposażenia z możliwością rozbudowy o kolejne moduły o dedykowanych funkcjonalnościach.

Kuchnia kontenerowa zbudowana jest na bazie kontenera 1C (możliwa zmiana na 1CC ale ta wersja wymaga pozwoleń przewozowych przy transporcie wojskowym) który spełnia wymagania PN-ISO 668:1999; PN-ISO 3874:1999 i PN ISO 1496:1999.
Kuchnia jest podzielona na dwa odseparowane przedziały:

  • przedział roboczy do przygotowania posiłków,
  • przedział techniczny.

Obsługa funkcji kontenera realizowana jest z jednego panelu (zasilanie główne, oświetlenie zasadnicze i pomocnicze, lampy UV-C).

Ze względu na specyfikę promieniowania UV-C system jest całkowicie zabezpieczony przed niepożądanym włączeniem lub innymi możliwymi błędami popełnianymi przez obsługę.

Kuchnia posiada autorski system odkażania pomieszczeń światłem ultrafioletowym UVC, który pozwala wyeliminować wszystkie patogeny na powierzchniach roboczych. Dodatkowo kontener posiada zabezpieczenie przed niepożądanym wejściem personelu w czasie dekontaminacji.

Nowością jest zastosowane ogrzewanie za pomocą paneli na podczerwień z funkcją stand-by do utrzymywania minimalnej temperatury, przeciwdziałając zamarzaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej i prawidłowego działania podzespołów elektronicznych (w przypadku przechowywaniu w otoczeniu zewnętrznym).

Montaż i demontaż zestawu i warunki pracy

Czas rozwinięcia zestawu w wykonaniu standardowym i osiągnięcia przez niego gotowości do pracy wynosi średnio do 1 godziny.

Czas zwinięcia i osiągniecie gotowości do transportu nie przekracza średnio do 2 godzin. Czasy te uzależnione są przede wszystkim od warunków terenowo-klimatycznych oraz stopnia wyszkolenia obsługi.

Galeria zdjęć

Broszura (pdf)