DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

OGŁOSZENIA O PRACĘ

ZURAD Sp. z o.o. oferuje pracę w obszarze elektroniki, informatyki, mechatroniki jak również w innych dziedzinach, w zależności od bieżących potrzeb.

Gwarantujemy samodzielną i ciekawą pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy. Dbamy o rozwój naszych pracowników i stwarzamy warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy, seminaria).

Dofinansowujemy koszty kształcenia na studiach wyższych i podyplomowych.

 

Zalety pracy w ZURAD:

  • praca w firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych,
  • ciekawa praca i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
zdjecie

AKTUALNE OFERTY PRACY

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2024 r.

Aplikujących do pracy w ZURAD Sp. z o.o.
prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną (RODO):

W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prosimy o dołączenie do CV następującego oświadczenia:

 

„Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO” oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZURAD Sp. z o.o. z siedzibą w 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Stacyjna 14 w celu przyszłych rekrutacji w ZURAD Sp. z o.o. Zostałem/-am poinformowany/-a, że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w ZURAD Sp. z o.o. nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w ZURAD Sp. z o.o.