DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

ZURAD z certyfikatem ISO dla wyrobów medycznych

ZURAD z certyfikatem ISO dla wyrobów medycznych

05.04.2022

29 marca br., ZURAD uzyskał uprawnienia do produkcji wyrobów medycznych ISO 13485:2016. Celem przeprowadzonego procesu certyfikacji jest stworzenie ciągu produkcyjnego o wysokiej specjalizacji optoelektronicznej w czystym reżimie wykonawczym.

Dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze wymusza na producentach ciągłe poszukiwanie nowych szans rozwoju, ewolucji rozwiązań technologicznych oraz inwestowanie w środki produkcyjne, umożliwiające zaspokajanie zmieniających się potrzeb rynku. Wraz z wybuchem pandemii COVID-19 ZURAD, jeszcze w 2020 roku skomercjalizował prace badawcze Uniwersytetu Białostockiego w dziedzinie technologii dekontaminacji. Efektem tych prac jest system emiterów UV-C dostosowany do użytkowania w dużych i bardzo dużych przestrzeniach, w pojazdach jak i w wersji stacjonarnej. Szereg badań i doświadczeń użytkowników potwierdza wysoką skuteczność oraz trwałość zaproponowanych przez ZURAD rozwiązań.

Dynamicznie rosnący potencjał rynkowy w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia, w tym potencjału wykorzystania technologii sztucznej inteligencji, lepsze wykorzystanie potencjału badań naukowych oraz rosnące zapotrzebowanie rynku na innowacyjne wyroby medyczne, stwarza przestrzeń do podjęcia się oferowania coraz bardziej zaawansowanych technologicznie a jednocześnie stanowi dywersyfikację portfela produktowego firmy.

fot. Szymon Starnawski (źródło)

Podpisanie pierwszej umowy współpracy z producentem wyrobów medycznych z giełdową spółką Milton Essex, na komercjalizację innowacyjnych badań naukowych, przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną jest naturalną konsekwencją wprowadzanych od kilku lat inwestycji i potwierdzeniem dotychczasowych wysokich kompetencji technologicznych spółki.

ISO 13485:2016 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Formalnie certyfikacja upoważnia zakład do prowadzenia działalności w zakresie produkcji, montażu i konfekcjonowanie systemów obrazowania do diagnostyki in vivo oraz temperaturowych systemów przesiewowych do diagnostyki medycznej.

Celem przeprowadzonej certyfikacji jest utworzenie wysoko specjalistycznego działu, który będzie zapleczem produkcyjnym dla firm, zajmujących się nie tylko produkcją wyrobów medycznych, ale również stworzenie ciągu produkcyjnego o wysokiej specjalizacji optoelektronicznej w czystym reżimie wykonawczym, spełniającej klasę 1, 2, 3 oferowanych technologii o wysokiej innowacyjności.