DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

ZURAD sygnatariuszem pierwszego klastra metrologicznego

ZURAD sygnatariuszem pierwszego klastra metrologicznego

07.04.2022

Podczas Kongresu „Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości” , w imieniu ZURAD p. Ewa Dyner-Jelonkiewicz wspólnie z 32 podmiotami podpisała deklarację o współpracy w celu utworzenia Klastra Metrologicznego. Celem powołania Klastra jest współdziałanie na rzecz szeroko pojętej innowacyjności, tworzenie nowoczesnych rozwiązań w sektorze metrologii dla polskiego przemysłu i wyznaczanie nowych trendów metrologicznych, które będą służyły polskiej gospodarce. ZURAD jest szczególnie zainteresowany rozwojem technologicznym w obszarze najbardziej zaawansowanych technik pomiarowych.

fot. źródło GUM

źródło: strona GUM