DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

ZURAD obecny na światowym forum sektora medycznego – MEDICA 2022

ZURAD obecny na światowym forum sektora medycznego – MEDICA 2022

16.11.2022

Najnowsze rozwiązania technologiczne do biometrycznych pomiarów osób, mobilna lampa dekontaminacyjna dla karetek pogotowia oraz urządzenie wspierające w diagnostyce alergii skórnych to propozycja ZURAD wraz z partnerem technologicznym na wejście na rynki globalne. Duże zainteresowanie zwiedzających, podczas tegorocznego światowego forum sektora medycznego MEDICA 2022 w Dusseldorfie to bardzo ważna informacja zwrotna na temat trendów, rzeczywistych potrzeb ale i kierunków rozwoju technologii medycznych. Największy postęp można zaobserwować szczególnie w obszarach obrazowania, jak i coraz większego zaangażowania technologii sztucznej inteligencji, służącej jako wsparcie dla operatorów. To zdecydowanie obiektywizuje dokonywane pomiary i zmniejsza potencjalną współczynnik błędu czynnika ludzkiego przy podawanych wynikach.

Podczas tegorocznych targów MEDICA 2022 ZURAD wraz z partnerem technologicznym MILTON ESSEX SA zaproponował dwa nowe rozwiązania technologiczne, które zyskały duże zainteresowanie wśród zwiedzających.

 • FaceCOV to systemowe rozwiązanie do automatycznego monitorowania miejsc publicznych metodą termowizyjną i detekcji markerów zakażenia SARS-COV2 z użyciem sztucznej inteligencji wraz z opcją identyfikacji biometrycznej (tagowanie cyfrowe) spełniające standardy wyrobu medycznego. Rozwiązanie może być używane jako bramka bezpieczeństwa, do identyfikacji biometrycznej osób, określając prawo do przejścia. To także czytnik kodów QR do czytania dokumentów, certyfikatów, bądź zaproszeń choćby na targi/konferencję.
 • SkinSENS to automatyzacja odczytu skórnych testów alergicznych z głowicą HYBRID II™ do obrazowania multispektralnego, które wprowadza nową jakość w alergologii.
  • zastosowaniu unikalnego układu sensorów,
  • zastosowaniu Sztucznej Inteligencji dokładnie szacującej nasilenie alergii
  • zmniejszeniu ryzyka błędnego rozpoznania alergii:
  • zastąpienie pomiaru naocznego, wykonywanego linijką, czy przymiarem, przez ocenę algorytmiczną, opartą o zmierzone wartości fizyczne – rozmiar pola zapalnego i temperaturę – spełniając wymagania Medycyny opartej na dowodach (Evidence-Based Medicine).
  • System SkinSense™ jest w 100% kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku zestawami do testów skórnych, zarówno do testów punktowych („Prick Tests”), jak i płatkowych („Patch Tests”).
 • UVC Ambulance System – przenośny moduł UV na bazie emiterów UV-C przeznaczony do zwalczania broni biologicznej w tym do dezynfekcji. Efektem jego działania jest zjonizowanie powietrza oraz niszczenie DNA i RNA organizmów żywych (bakterii, grzybów, drobnoustrojów, wirusów) na dowolnych powierzchniach wystawionych na oddziaływanie  wysokoenergetycznego promieniowania UV-C (w ten sposób dezynfekowane są m.in. sale zabiegowe w szpitalach).

Rozwiązanie jest produkowane w wersji mobilnej (przenośnej) w ukompletowaniu dostosowanym do użytkownika – według standardów obowiązujących w produkcji sprzętu wojskowego i medycznego. Urządzenie zapewnia spełnienie wymagań wynikających z obowiązujących norm i certyfikacji. Jest odporne na drgania, uderzenia i inne warunki eksploatacyjne i środowiskowe.

Medica 2022 to największe targi medyczne na świecie, w halach wystawienniczych gromadzi  się kilka tysięcy wystawców z ponad 50 krajów. Co więcej, każdego roku wybitne osobistości z dziedziny biznesu, badań i polityki uświetniają to wydarzenie swoją obecnością — oczywiście wraz z dziesiątkami tysięcy krajowych i międzynarodowych ekspertów oraz decydentów z branży.

Targi MEDICA skierowane się  do producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego, szeroko pojętej służby zdrowia, przedstawicieli instytucji badawczych i edukacyjnych. Podczas wydarzenia można zapoznać się z szerokim spektrum działania jednostek opieki ambulatoryjnej i szpitalnej: od techniki laboratoryjnej i diagnostycznej, produktów do fizykoterapii i materiałów pomocniczych, sprzętu elektromedycznego, technicznego oraz technologii informatycznych i komunikacyjnych dla placówek służby zdrowia, aż po wykończenie i wyposażenie pomieszczeń oraz zarządzanie obiektami medycznymi.