DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

Spotkanie sieci autoryzowanych punktów serwisowych – nowe urządzenia UV-C

Spotkanie sieci autoryzowanych punktów serwisowych – nowe urządzenia UV-C

12.05.2021

Rozszerzenie działalności serwisowej oraz usługowej w tym zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami służącym do odkażania pomieszczeń było przedmiotem całodniowego spotkania w siedzibie spółki ZURAD. 

Spotkanie w formule warsztatu miało na celu zaprezentowanie najnowszych rozwiązań systemów UV-C, służących do dekontaminacji pomieszczeń. Podczas spotkania zaprezentowano trzy komplementarne rozwiązania, wchodzące w skład systemu urządzeń:

  1. RobUV, robot autonomiczny, sterowany zdalnie z zapewnieniem podglądu na żywo z kamery robota.
  2. UVC Ambulance System – przeznaczony do pojazdów, w tym karetek pogotowia oraz mniejszych wnętrz. 
  3. UVC Blast Interior System – stacjonarne rozwiązanie, służące do odkażania pomieszczeń konferencyjnych.

Spotkanie dotyczyło rozszerzeniu działalności punktów serwisowych o obszar służący ochronie zdrowia. Urządzenia serii UV-C przeznaczone są przeznaczone do zwalczania broni biologicznej w tym do dezynfekcji. Efektem ich działania jest zjonizowanie powietrza oraz niszczenie DNA i RNA organizmów żywych (bakterii, grzybów, drobnoustrojów, wirusów) na dowolnych powierzchniach wystawionych na oddziaływanie wysokoenergetycznego promieniowania UV-C. W ten sposób dezynfekowane są m.in. sale zabiegowe w szpitalach. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty potwierdzające wysoką skuteczność w niszczeniu wszelkich patogenów posiadających DNA i RNA, w tym organizmów żywych i roślin (bakterii, grzybów, drobnoustrojów, wirusów) na dowolnych powierzchniach zmywalnych i niezmywalnych wystawionych na oddziaływanie wysokoenergetycznego promieniowania UV-C.

Urządzenia serii UVC są dedykowane do odkażania pomieszczeń szpitalnych, karetek pogotowia, pojazdów wojskowych, weterynaryjnych, sklepów, pomieszczeń biurowych i wszędzie tam, gdzie istnieje duże zagrożenie zakażeniem materiałem biologicznym.