DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

Na czym polega legalizacja wideorejestratorów?

Na czym polega legalizacja wideorejestratorów?

12.07.2021

Samochody policyjne (szczególnie te nieoznakowane) wyposażone w wideorejestrator budzą od lat wśród użytkowników dróg duże emocje. Szczególnie u kierowców, ze zbyt „ciężką nogą”. Aby pomiar dokonany przez taki pojazd mógł być zarówno wiarygodny, jak i legalny, a tym samym stanowić podstawę do wystawienia bolesnego mandatu, musi przejść proces legalizacji. To rodzaj weryfikacji, czy urządzenie mierzy tak, jak powinno i tym samym musi spełnić wiele warunków. Regularnym potwierdzaniem parametrów metrologicznych, dopuszczających do użytkowania są punkty legalizacyjne. Takie badania kontrolne dokonywane mogą być wyłącznie przez upoważnione podmioty raz w roku i są dokonywane zawsze w warunkach drogowych.

Na czym polega legalizacja wideorejestratora?

Aby potwierdzić parametry pomiarowe wideorejestratora i tym samym mieć podstawę do wydania legalizacji urządzenia, na drodze testowej ustawia się stanowisko wzorcowe, wyposażone najczęściej w odpowiedni chronoprinter i parę fotoceli na podczerwień. Nazywamy je „hojerami” i jest to dla nas wzorcowy punktem odniesienia dla dokonanego przez prędkościomierz kontrolny pomiaru.

fot. Sebastian Margalski

Stanowisko wzorcowe

Przy stanowisku wzorcowym obecny jest zawsze również pracownik urzędu miar, który formalnie rejestruje kolejne pomiary prędkości, wpisując je do odpowiedniej tabeli kontrolnej. Każdy taki pomiar porównywany jest ze wskazaniem, dokonanym analogicznie przez prędkościomierz kontrolny. Pomiar powtarzany jest minimum 10 razy, za każdym razem z inną prędkością.

Najprościej można to ująć tak. Na prostym odcinku drogi rozpędzamy samochód wyposażony w wideorejestrator do określonej prędkości. W momencie przejazdu na wysokości odcinka kontrolnego, operator przez radio podaje prędkość, wskazaną przez rejestrator. Pracownik urzędu zapisuje podaną prędkość do odpowiedniej tabeli, do kolumny A. Do kolumny B wpisuje prędkość, wskazaną w tym samym czasie przez urządzenie wzorcowe na ekranie chronoprintera. Czynność powtarzamy 10-krotnie.

Jeśli rozbieżności pomiaru mieszczą się w określonych przepisami wartościach, urządzenie otrzymuje pozytywną ocenę, potwierdzającą zdanie testu. Jeśli urządzenie spełniło także pozostałe wymagania, otrzymuje plombę oraz naklejkę z hologramem, zwaną cechą legalizacyjną. Dzięki temu samochód wyposażony w wideorejestrator może przez kolejny rok jeździć, dbając o podniesienie bezpieczeństwa na naszych drogach.

Badanie zwykle trwa kilkanaście do kilkudziesięciu minut.

Po zakończeniu procesu legalizacji urządzenie otrzymuje zestaw aktualnych cech legalizacyjnych (naklejki z hologramem) oraz aktualne świadectwo legalizacji na okres 1 roku.

Kolejny już rok corocznych badań drogowych realizowanych przez upoważnione podmioty potwierdzają wysokie parametry, deklarowane przez producenta Videorapid 2A, pozwalając na ich użytkowanie przez  kolejny rok.

Wideorejestratory Videorapid 2A, w które wyposażone są m.in. pojazdy Policji należą do grupy prędkościomierzy kontrolnych, czyli urządzeń do pomiaru prędkości i służą do ciągłej rejestracji zdarzeń w ruchu drogowym, przed lub za pojazdem kontrolującym, za pomocą dwóch kamer oraz pośredniego pomiaru prędkości pojazdu kontrolowanego za pomocą prędkościomierza kontrolnego, dokonywany w czasie ruchu pojazdu kontrolującego. Jest to tzw. dynamiczny pomiar prędkości.

Ważnym aspektem procedury legalizacji jest budowanie w społeczeństwie zaufania, co do poprawności, a tym samym wiarygodności dokonywanych przez urządzenia pomiarów.

ZURAD realizuje usługi legalizacji już od 2006 roku, jako Punkt legalizacyjny, zarejestrowany jest pod numerem decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar UPL 49/2018, a dzięki wieloletnim doświadczeniom sama procedura realizowana jest profesjonalnie i sprawnie.

Legalizacja pierwotna oraz legalizacje ponowne każdego egzemplarza przyrządów przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi w chwili jej wykonywania przepisami, a świadectwo legalizacji stanowi potwierdzenie spełnienia przez przyrząd wymagań tych przepisów, ale wyłącznie w sprawdzanym zakresie.

Prędkościomierz kontrolny (wideorejestrator) – Videorapid 2A posiada nr decyzji: ZT 17/2012.

 

Więcej informacji o usługach legalizacji w ZURAD