DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
kom.:+48 604 549 530
fax.: +48 29 746 25 31
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

SZYBKIE DANE

ZURAD na czele bezpieczeństwa campu w Kompleksie Olefin III

ZURAD na czele bezpieczeństwa campu w Kompleksie Olefin III

21.06.2023

Piotr Panasiuk, pełniący obowiązki prezesa ZURAD, wystąpił dzisiaj podczas konferencji prasowej na terenie budowanego Kompleksu Olefin III. Tematem spotkania było bezpieczeństwo na terenie budowy.

W spotkaniu uczestniczyli również Maciej Wąsik, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Damian Olewnik, Dyrektor Projektu OLEFIN III, PKN ORLEN, przedstawiciele Policji, Hyundai Engineering, Técnicas Reunidas i inni.

Podczas swojego wystąpienia, Piotr Panasiuk podkreślił wagę bezpieczeństwa na terenie budowy dla ZURAD i przekazał informacje o realizacji działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym współpracy z siłami policyjnymi na terenie miasteczka pracowniczego.

Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi oraz zwiedzaniem miasteczka pracowniczego.