DANE ADRESOWE:
ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 7591615138
Numer KRS: 0000211833

REGON: 551331204
BDO: 000003672
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

KONTAKT
tel.:+48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

QUICK DATA

CONTACT

ikona

Address:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. 14 Stacyjna Street
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland
Working hours: Mon. -Fri. 7.00-15.00

ikona

Secretary's office:

Tel.:+48 29 644 26 10
Fax: +48 29,746 25 31
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

ikona

Marketing:

Tel.:+48 29 644 26 29
e-mail: marketing@zurad.com.pl

ikona

Design and technology department:

Tel.:+48 33 644 26 29
e-mail: jankowalski@zurad.com.pl

ikona

Service:

Tel.:+48 29 644 26 29
e-mail: serwis@zurad.com.pl

ikona

Contact for the media:

Marketing:
Tel.:+48 29 644 26 29
e-mail: marketing@zurad.com.pl