Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Seminarium - Warszawa - 03.12.2015 r.

Dnia 3 grudnia 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium nt. „Nowe technologie i ich zastosowanie w systemach automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz perspektywy rozbudowy infrastruktury kontrolno-pomiarowej w Polsce”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Partner merytoryczny seminarium to Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Partnerami seminarium były m.in. firmy: ZURAD, Lifor, Neurosoft, Safety Camera, Sprint. Celem spotkania było wypracowanie wizji przyszłości automatycznej kontroli zachowań kierujących pojazdami w Polsce, jako kluczowego elementu w działaniach służących wyeliminowaniu zagrożeń
dla zdrowa i życia uczestników ruchu drogowego.

GÓRA