Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Kilka słów o naszym projekcie

Unia europejska

 

Projekt realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.
Projekt pn. Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt partnerski realizowany z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP.

Celem projektu jest opracowanie systemu zwiększającego bezpieczeństwo w ruchu drogowym poprzez wykrywania naruszeń przepisów za pomoc sieci nowoczesnych fotoradarów 3D wyposażonych w szereg funkcjonalności, takich jak odcinkowy pomiar prędkości, detekcję przejazdu skrzyżowania na czerwonym świetle oraz pomiar prędkości wraz z rejestracją wykroczenia na wielu pasach ruchu.

Zurad Sp. z o.o prowadzi projekt dofinasowany z Funduszy Unii Europejskiej. Produkty Projektu Roadsense+ posłużą szeroko rozumianemu rozwojowi Spółki. Dzięki dofinasowaniu Firma ma możliwość opracowania bardziej zaawansowanych technologii przy pomocy nowoczesnych narzędzi projektowych oraz aparaturze pomiarowej wykorzystywanej w pracach badawczo-rozwojowych. Opracowane technologie umożliwią spółce podjęcie skutecznej konkurencji na rynku Inteligentnych Systemów Transportowych.

Fazy realizacji projektu:

I. Badania przemysłowe:
  • Opracowanie założeń technicznych niezbędnych do realizacji projektu wielofunkcyjnego urządzenia telematyki drogowej – Roadsense+
  • Opracowanie nowych rozwiązań sensorycznych oraz metod przetwarzania sygnałów i fuzji danych do zastosowania w Systemie Roadsense+
II. Eksperymentalne Prace rozwojowe
  • Wytworzenie prototypów części składowych (podsystemów) systemu Roadsense+ oraz integracja systemu Roadsense+ i testy na poziomie funkcjonalnym
  • Wytworzenie i integracja prototypu Systemu Roadsense+ w warstwie aplikacyjno–sprzętowej i testy funkcjonalne prototypu.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 31.12.2018 r.

Wartość projektu: 4 084 424,07 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 045 416,12 zł

GÓRA