Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Kilka słów o polowym kasynie kontenerowym.

Przeznaczenie polowego kasyna kontenerowego

Polowe kasyno kontenerowe PKK-120/500 przeznaczone jest do przygotowania, wydawania i spożywania posiłków w terenie niezurbanizowanym cztery razy dziennie dla stanów żywieniowych od 120 do 500 osób. Kasyno składa się z czterech kontenerów 1C (20 stopowych) roboczo-magazynowych oraz trzech namiotów przeznaczonych do spożywania posiłków. Kontenery są przystosowane do transportu drogowego, morskiego, kolejowego i lotniczego. PKK-120/500 jest wyposażone we wszelki niezbędny sprzęt i urządzenia do pracy w strefie działań bojowych niezależnie od warunków klimatycznych. Kasyno zbudowane jest z trwałych i wytrzymałych materiałów odpornych na działanie czynników przyspieszających korozję (sól, wilgoć) oraz środki chemiczne (dezynfekcyjne, odkażające). Solidna konstrukcja zapewnia żywotność do 30 lat.

Skład kasyna:

  • kontener kuchni i wydawalni posiłków – podzielony funkcjonalnie na dwie części: część pierwsza, w której znajdują się stanowiska obróbki termicznej i wydawania posiłków, część druga, w której znajduje się zmywalnia naczyń stołowo-kuchennych.
  • kontener produkcyjno-magazynowy - składający się z dwóch pomieszczeń: produkcyjno-magazynowego oraz przedziału pomocniczego z osobną komorą mieszcząca zbiorniki na wodę,
  • kontener transportowy – przeznaczony do transportu namiotów i wyposażenia kasyna,
  • kontener magazynowy – przeznaczony do montażu dodatkowych urządzeń chłodniczych oraz przechowywania wyposażenia kasyna,
  • trzy namioty - przeznaczone do spożywania posiłków.

Kontener kuchni i wydawalni posiłków

W tym kontenerze następuje obróbka termiczna przygotowanych potraw oraz ich wydawanie. Wydawanie posiłków odbywa się przez dwa duże okna wydawcze, natomiast odbiór brudnych naczyń przez trzecie okno zdawcze zmywalni.

Kontener produkcyjno-magazynowy

Kontener produkcyjno-magazynowy, izolowany termicznie, składa się z dwóch pomieszczeń: produkcyjno-magazynowego i przedziału technicznego z osobną komorą mieszczącą zbiorniki na wodę pitną. Pomieszczenie produkcyjno-­magazynowe przeznaczo-ne jest do obróbki warzyw i mięsa oraz przygotowania potraw zimnych. W przedziale pomocniczym zainstalowane są urządzenia zasilające kontener w media: wodę, energię elektryczną i paliwo oraz urządzenia klimatyzacyjne

Kontener magazynowy

Podzielony jest na dwa pomieszczenia. Część kontenera jest przeznaczona do montażu dodatkowych urządzeń chłodniczych oraz regałów. Druga część służy do transportu wyposażenia kasyna.

Kontener transportowy

Przeznaczony jest do transportu namiotów i podłóg oraz wyposażenia dodatkowego. Wyposażony jest w regały i pojemniki do transportu elementów namiotów.

Namioty stołówki

Namioty stołówki są typowymi namiotami używanymi w wojsku. Umożliwiają swobodne spożywanie posiłków niezależnie od panujących warunków pogodowych. Na wyposażeniu namiotów znajdują się stoły i krzesła.

Kontener magazynowy

Podzielony jest na dwa pomieszczenia. Część kontenera jest przeznaczona do montażu dodatkowych urządzeń chłodniczych oraz regałów. Druga część służy do transportu wyposażenia kasyna. W skład zestawu namiotów wchodzą:namiot podstawowy, jest połączony z kontenerami przedsionkiem, co chroni użytkowników kasyna przed opadami atmosferycznymi, wiatrem i pyłem w trakcie pobierania posiłków, namioty dodatkowe - oficerskie, mają konstrukcję i wyposażenie takie same jak namiot podstawowy.

Transport kasyna polowego:

  • na platformie samochodu transportowego,
  • rozładunku dźwigiem lub przy pomocy innego mobilnego sprzętu.
GÓRA