Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Kilka słów o kontenerze sztabowym

Kontener sztabowy jest przeznaczony do:

 • zabezpieczania wymiany informacji i danych w relacjach łączności systemu dowodzenia i współdziałania,
 • zapewnienia łączności w sieciach dowodzenia, współdziałania pododdziałów, oddziałów i ZT,
 • ochrony przed skutkami broni masowego rażenia,
 • przetwarzania informacji o charakterze niejawnym

Kontener sztabowy jest przystosowany do pracy w warunkach:

 • temperatura - 30° do + 40°C,
 • wilgotność – do nasycenia,
 • nasłonecznienie – do 1140W/m²,
 • wiatr - do 30 m/s(wiatr stały), - do 45m/s (wiatr porywisty),
 • grad - do średnicy 25 mm,
 • śnieg i lód – do 240 kg/m²,

Transport kontenera:

 • przez samoloty transportowe,
 • na platformie czterotonowego samochodu transportowego,
 • na podwieszeniu zewnętrznym przez śmigłowiec transportowy,
 • rozładunku dźwigiem lub przy pomocy innego mobilnego sprzętu.

Dane taktyczno techniczne:

 1. kontener wykonany w technologii TEMPEST spełnia dotyczące tłumienności ekranujących określone dla klasy B 1 wg normy NO-06-A201,
 2. wymiary zewnętrzne: 4 680 x 2 460 x 2 140 mm,
 3. ciężar własny: poniżej 4 000 kg,
 4. zasilanie: 230V 50Hz (klimatyzator 3 x 400V 50Hz)
 5. powierzchnia kontenera zapewnia 4 stałe stanowiska pracy oraz jedno dodatkowe,
 6. kontener wyposażony jest w system utrzymania właściwego mikroklimatu wnętrz ( układ wentylacji, nagrzewnice i klimatyzator)
 7. kontener wyposażono w system ochrony przeciwchemicznej (UFWS –10)
 8. kontener wyposażono w system przeciwpożarowy,
 9. kontener wyposażono w system alarmowy:
  • sygnalizujący próby nieuprawnionego otwarcia: drzwi wejściowych, wyjścia bezpieczeństwa, tablic przyłączy,
  • sygnalizację napadu,
  • sygnalizację ruchu w pomieszczeniu po godzinach pracy (gdy system alarmowy jest uzbrojony)
GÓRA