Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Kilka słów o fotoradarze FOTORAPID CM

  Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym Fotorapid CM wyprodukowany przez nasz zakład. Nieustanna i żmudna praca nad wdrożeniem nowych technologii zaowocowała urządzeniem, które z powodzeniem może być wykorzystywane w codziennej pracy przez służby policyjne. Konstrukcja i funkcjonalność przyrządu w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym tego typu przyrządom szczegółowo określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 225 z 2007 roku, poz. 1663). Fotoradar Fororapid CM posiada Decyzję w sprawie zatwierdzenia typu wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar o numerze ZT 151/2008 z rozszerzeniem ZZT 4/2009.

Proponowany Państwu fotoradar Fotorapid CM:

  1. wykonuje zdjęcia barwne o rozdzielczości 10.2 do 12 megapixeli
  2. rozpoznaje kierunek ruchu pojazdów -rejestruje pojazdy nadjeżdżające i oddalające się, (ww. funkcję może realizować jednocześnie dla obu kierunków)
  3. rozróżnia samochody osobowe i ciężarowe, (posiada możliwość ustawienia różnych ograniczeń prędkości i progów rejestracji zdjęcia oddzielnie dla samochodów osobowych i ciężarowych),
  4. rejestruje zdarzenia w dzień i w nocy,
  5. posiada automatyczną korektę ustawień dozwolonych prędkości w porze nocnej
  6. rejestruje dane statystyczne, a w szczególności liczbę pojazdów przejeżdżających, liczbę pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość.

Fotoradar Fotorapid CM jest przystosowany do zdalnego przesyłu informacji z jednoczesnym rozpoznawaniem numerów rejestracyjnych (ANPR). Posiada specjalistyczny program do obróbki zarejestrowanego materiału zdjęciowego, który pozwala na poprawę jakości zdjęć.

Fotoradar Fotorapid CM dostępny jest w nw. ukompletowaniu:

  1. wersja przewoźna na statywie
  2. wersja w kontenerze
  3. wersja w samochodzie
  4. wersja stacjonarna
GÓRA