Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Kilka słów o fotoradarze FOTORAPID CF

Przyrząd radarowy Fotorapid CF przeznaczony jest do pomiaru i wskazywania prędkości pojazdów w ruchu drogowym przy ustawieniu przyrządu pod kątem 22° do kierunku ruchu pojazdów, z odróżnianiem:

 • pomiaru prędkości pojazdów nadjeżdżających,
 • pomiaru prędkości pojazdów oddalających się,
 • pasa ruchu.
W wersji stacjonarnej przyrządu Fotorapid CF pomiary prędkości mogą być wykonywane po zainstalowaniu bloku fotoradaru na stałe w maszcie. Fotorapid CF oprócz funkcji, które są wymagane przepisami prawa, posiada wiele innych funkcji użytkowych. Do najważniejszych z nich zaliczamy:
 • rozróżnianie samochodów osobowych od ciężarowych i w związku z tym możliwość ustawiania różnych prędkości dozwolonych dla samochodów osobowych i ciężarowych,
 • rozpoznawanie kierunku poruszania się pojazdów,
 • identyfikacja pasa ruchu oraz pomiar odległości do mierzonego pojazdu,
 • możliwość automatycznej korekty prędkości dozwolonej w godzinach nocnych,
 • możliwość wykonywania rejestracji w dzień i w nocy (przy zastosowaniu lampy błyskowej),
 • obsługa dwóch niezależnych lamp błyskowych (światło widzialne i podczerwień) o szybko powtarzalnym czasie pojedynczego błysku,
 • możliwość dokonywania rejestracji z częstotliwością dwóch zdjęć na sekundę,
 • obsługa dwóch typów kamer: kolorowa oraz na podczerwień,
 • możliwość zdalnej konfiguracji parametrów kamery i obiektywu,
 • dwa zdjęcia podczas rejestracji oddalających się pojazdów ciężarowych (ciągnika siodłowego i naczepy),
 • powiększanie zdjęcia głównego i pomocniczych stuknięciem w ekran,
 • podgląd wideo aktualnej sytuacji drogowej z możliwością rejestracji,
 • możliwość rejestrowania danych statystycznych, a w szczególności liczby pojazdów przejeżdżających, liczby pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość,
 • automatyczne sprawdzenie prawidłowości działania fotoradaru przy każdym uruchomieniu,
 • zaawansowana analiza sygnału zapewniająca odporność urządzenia na zakłócenia pracy przez antyradary,
 • automatyczny restart urządzenia po zaniku napięcia zasilającego i automatyczny powrót do ostatnich ustawień,
 • ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do: programu, wyników, parametrów konfiguracji,
 • transmisja danych poprzez interfejsy komunikacyjne Ethernet RJ45 i USB 2.0, odbywa się w postaci zaszyfrowanej w sposób zapewniający weryfikację poprawności transmisji,
 • posiada program do obróbki zarejestrowanego materiału zdjęciowego, który umożliwia poprawę ich jakości.

Dane techniczne:

Radar:

 • częstotliwość pracy: 24,05-24,25 GHz,
 • zakres pomiarowy: 15-320 km/h,
 • dokładność pomiaru: ±2 km/h do 100 km/h, ±2% powyżej 100 km/h,
 • praca na 4 pasach ruchu jednocześnie,
 • identyfikacja pasa ruchu,
 • kąt pomiaru 22° do kierunku ruchu pojazdów,
 • moc nadajnika < 100 mW EIRP,
 • praca urządzenia w trybie: pojazdy nadjeżdżające, oddalające, oda kierunki jednocześnie,
 • rejestracja do dwóch naruszeń na sekundę.

Kamera:

 • szybko-klatkowa kamera (15-25 klatek na sekundę),
 • zdjęcia rozdzielczości 4 Mpix,
 • jedno zdjęcie główne i sześć pomocniczych,
 • podgląd pojazdów w czasie rejestracji,
 • automatyczna ostrość,
 • filtry korekcyjne.

Środowisko:

 • zakres temperatur pracy: -30°C – +60°C,

Zasilanie:

 • zasilanie 230 V AC.

Za pomocą dodatkowego urządzenia integrującego istnieje możliwość automatycznej identyfikacji numeru rejestracyjnego, marki i modelu oraz typu pojazdu (ANPR), a także odczytu z zestawu czujników (temperatury, wibracji, kontaktron).

GÓRA