Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

EUROPOLTECH 2019

W dniach 8-10.05.2019 odbyły się  IX Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019. To jedyna w Polsce tak wysoce specjalistyczna impreza targowa, której adresatem są służby porządku publicznego i służby specjalne. Targi towarzyszą IX edycji Konferencji Policyjnej „Innowacje w bezpieczeństwie w dobie współczesnych zagrożeń”.

Zurad Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku urządzeń do pomiaru prędkości w ruchu drogowym. Nasze produkty powstają z myślą o poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Na Europoltech 2019 prezentowaliśmy nasze  najnowsze rozwiązania:

  • Fotoradar "Fotorapid CF",
  • Prędkościomierz "Videorapid 3",
Fotoradar Fotorapid CF służy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym z jednoczesną rejestracją przekroczeń dozwolonej prędkości. Urządzenie zapewnia identyfikację pojazdu, którego prędkość została zmierzona i przekroczona w stosunku do prędkości progowej ustawionej przez operatora. Prędkościomierz Videorapid 3 to urządzenie mobilne stosowane do rejestracji zdarzeń w ruchu drogowym. Dokonuje zapisu w formie cyfrowych sekwencji filmowych o wysokiej rozdzielczości (HD) dotyczących przekraczania dozwolonych prędkości w ruchu pojazdów oraz braku zastosowania się do przepisów ruchu drogowego. Wyroby Spółki znalazły uznanie głównych klientów, w szczególności Policji oraz Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego i są stosowane w ich codziennej praktyce prewencyjnej. Udział w wystawie to wstęp do wejścia naszych najnowszych produktów na polski rynek.

GÓRA