Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.


W dniach 3-6 września odbył się XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. W trakcie kilku dni można było zobaczyć prezentację największych dokonań przemysłu zbrojeniowego z całego świata. ZURAD Sp. z o.o. prezentował na tegorocznej wystawie MSPO Kielce Kontenerową Siłownie OZE - wyrób dedykowany Siłom Zbrojnym RP. Na wystawie przedstawiono zaawansowanie prac rozwojowych nad wyrobem, ich aktualnym poziomie. Celem prezentacji wyrobu było pozyskanie opinii oraz uwag przedstawicieli SZ RP. Dzięki temu Spółka będzie mogła kontynuować prace w kierunku zbieżnym z oczekiwaniami przyszłych użytkowników.

GÓRA