Dane adresowe:

ZURAD Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 14
07-300 Ostrów Mazowiecka
Poland

dane cd:

KRS Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Numer KRS: 0000211833

dane cd.:

NIP: 7591615138
Kapitał zakładowy: 3.650.000,00 zł
REGON: 551331204
Koncesja MSWiA: Nr B-043/2005

Kontakt:

tel.: +48 29 64 42 610
fax.: +48 29 74 68 540
www.zurad.com.pl
e-mail: sekretariat@zurad.com.pl

Kontenerowa siłownia KS-OZE 2

KS_OZE1

Opis urządzenia:
Kontenerowa siłownia KS-OZE 2 umieszczona w obniżonym kontenerze 20ft zapewnia wysoką mobilność i globalny zasięg. Siłownia pracuje w trybie wyspowym off-grid, bez podłączenia do sieci energetycznej. Pozyskuje energię słoneczną dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii. Kontenerowa siłownia KS-OZE 2 zalicza się do klasy naziemnych urządzeń pracujących na wolnym powietrzu, przewożonych wszystkimi rodzajami transportu, działających podczas postoju, w wykonaniu klimatycznym umiarkowanym–zimnym. Wszystkie panele są umieszczone wewnątrz kontenera podczas transportu. Zapewniona jest bezobsługowa praca, szybkie rozkładanie do 5 minut, monitoring i sterowanie parametrami. Siłownia KS-OZE 2 wykorzystuje zautomatyzowany system rozkładania sekcji z panelami - 18 paneli PV (3 sekcje z panelami 6+6+6), 2 rozsuwane sekcje, które po rozłożeniu umiejscowione są na bokach kontenera.

GÓRA