Kilka słów o specjalnym nadwozie kontenerowe (SNK).

SNK1

 

Specjalne Nadwozie Kontenerowe (SNK), wykonane w Technologii Tempest. Zapewnia spełnienie szczelności elektromagnetycznej zgodnie z wymaganiami normy NO-06-A201 klasa B1.

SNK spełnia następujące wymagania:

 • przystosowane jest do przetwarzania informacji niejawnych
 • zrealizowane jest zgodnie ze standardem 1C dla nadwozi 20-stopowych, co umożliwia jego transport lądowy, kolejowy i morski, obniżona wysokość kabiny do 2138 mm umożliwia również transport lotniczy
 • zasilanie 400V ±10%, 50Hz ±5%, z agregatu prądotwórczego lub sieci przemysłowej
 • wyposażone jest w urządzenia pomocnicze: klimatyzacyjne, wentylacyjne i grzewcze zabezpieczające jego pracę w warunkach: od -30 st. C do +50 st. C, utrzymując temperaturę we wnętrzu operacyjnym w zakresie: od +15 st. C do +30 st. C oraz wilgotność < 80%;
 • wyposażone jest dodatkowo w nagrzewnicę spalinową (dla podgrzewania podczas transportu) celem skrócenia czasu osiągania gotowości do pracy w warunkach zimowych;
 • posiada urządzenie filtrowentylacyjne celem umożliwienia jego przebazowania przez teren skażony lub dla krótkotrwałej pracy;
 • posiada miernik skażeń (radiometr), system przeciwpożarowy wraz z czujnikami.

Dla zapewnienia wymaganej szczelności elektromagnetycznej wykonano szereg inowacji, w standardowej budowie kontenera m.in.:

 • zastosowano odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne w drzwiach i we włazie awaryjnym;
 • zaprojektowano specjalne otwory wentylacyjne oraz falowodowe połączenie urządzeń zewnętrznych z ich jednostkami wewnętrznymi ( klimatyzator, filtrowentylator, osuszacz);
 • zastosowano filtry zapewniające tłumienność sygnałów elektrycznych na poziomie 100 dB
W zależności od wymagań klienta SNK wyposażone może być w specjalistyczną aparaturę elektroniczną. Ergonomicznie umieszczone stanowiska zapewniają obsłudze komfortowe warunki pracy. Przy projektowaniu każdego nadwozia uwzględnione są wszystkie wymagania zamawiającego.

Transport SNK:

 • przez samoloty transportowe,
 • na platformie czterotonowego samochodu transportowego,
 • na podwieszeniu zewnętrznym przez śmigłowiec transportowy,
 • rozładunku dźwigiem lub przy pomocy innego mobilnego sprzętu.

 

Specjalne nadwozie kontenerowe
GÓRA