Kilka słów o naszym projekcie

Unia europejska

 

Opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu Roadsense+ zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego

Projekt ma na celu opracowanie nowego w skali świata, innowacyjnego modułowego systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego RoadSense+.

Głównymi cechami wyróżniającymi system na tle konkurencji będzie poprawa następujących cech funkcjonalnych urządzeń do wykrywania naruszeń w ruchu drogowym:

  • zwiększenie wykrywania naruszeń przepisów ruchu drogowego – połączenie kilku urządzeń w jedną całość zwiększy skuteczność wykrywania różnego typu naruszeń w jednym miejscu;
  • nowoczesny pomiar miejscowy oraz rejestracja zdarzeń w postaci filmu zwiększą jednoznaczność zarejestrowanych zdarzeń, co spowoduje zmniejszenie do zera możliwość podważenia zarejestrowanego materiału dowodowego,
  • objęcie nadzorem nad przestrzeganiem prędkości dróg szybkiego ruchu poprzez wydłużony pomiar odcinkowy.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z jednostką naukową PIAP, składa się z 4 działań badawczych, realizowanych także w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika.

Dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: 01.10.2016. – 31.07.2018

Wartość projektu -4 118 955,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich -2 076 812,24 zł

GÓRA