Kilka słów o kontenerowej polowej kancelarii tajnej KPKT-1

kancelaria tajna

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie właściwego zabezpieczenia przechowywania i obiegu dokumentów niejawnych znajdujących się w jednostkach wojskowych będących poza rejonem stałej dyslokacji, na stanowiskach dowodzenia i zapasowych stanowiskach dowodzenia, opracowaliśmy projekt Kontenerowej Polowej Kancelarii Tajnej KPKT-1, na bazie typowego kontenera 20' z obniżoną o 300 mm wysokością.

Proponujemy:

 • Kontenerową Polową Kancelarię Tajną w wersji standardowej
 • Kontenerową Polową Kancelarię Tajną w wersji ze szczelnością elektromagnetyczną
 • Inne wersje wg wymagań klienta

Zastosowanie:

 • na poligonach w ośrodkach szkolenia poligonowego
 • na stanowiskach dowodzenia i zapasowych stanowiskach dowodzenia
 • w wydzielonych jednostkach narodowych, w ramach misji pokojowych
 • w siałach szybkiego reagowania

Transport:

 • przez samoloty transportowe,
 • na platformie czterotonowego samochodu transportowego,
 • na podwieszeniu zewnętrznym przez śmigłowiec transportowy,
 • rozładunku dźwigiem lub przy pomocy innego mobilnego sprzętu.

Charakterystyka:

 • pełne bezpieczeństwo i poufność w zakresie przechowywania i obiegu dokumentacji niejawnej
 • możliwość łatwego przewozu - transport drogowy, kolejowy, lotniczy, morski
 • możliwość samodzielnego kształtowania wnętrza

Konstrukcja i wyposażenie:

 • standardowy kontener 20' typu 1C z obniżona o 300mm wysokością
 • specjalna konstrukcja drzwi wejściowych i włazu ewakuacyjnego z zamkiem szyfrowym i układami sygnalizacji niedomknięcia i alarmu
 • estetyczne wykończenie wnętrza z materiałów niepalnych, antypoślizgowych, klimatyzacja.
KPKT1 przedział obsługi
GÓRA