NASZE NAGRODY:

nagrody

 

ZURAD otrzymał za swoje wyroby wiele nagród i wyróżnień, m. in.:

 • nagrody „Defender” na targach MSPO w Kielcach w latach 1998, 2003, 2005 przyznana przez Radę Programową Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego;
 • „Bursztynowy Medalion” na targach Balt-Military Expo Safety Gdańsk 2002 przyznana przez Zarząd Międzynarodowych Targów Gdańskich;
 • „Wstęga Niemna” na targach POL-EXPORT w Kownie 2001 r przyznana przez Prezydenta Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej;
 • nagrodę na targach logistycznych „LOGISPOL 2002” w Bydgoszczy w 2002 roku przyznaną przez Zarząd Targów Pomorskich;
 • Nagrodę Pomorskiego Komendanta Policji za najlepszy prezentowany wyrób na targach Balt-Military Expo Safety w Gdańsku w 2006 r.

Posiadamy również udokumentowane certyfikaty dotyczące systemów zarządzania jakością:

 • Certyfikat ISO-9002:1994 wydany 26.06.1997 roku przez Polski Rejestr Statków,
 • Certyfikat ISO 9001:2008 wydany 11.09.2007 roku przez Wojskową Akademię Techniczną ważny do 10.09.2016 r.,
 • Certyfikat AQAP 2110:2110 wydany 11.09.2007 roku przez Wojskową Akademię Techniczną ważny do 10.09.2016 r.,

oraz inne certyfikaty, świadectwa i koncesje:

 • Koncesję nr. B-043/2005 wydaną dnia 08.08.2005 roku na okres 50 lat przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydane 8.01.2016 roku ważne do (klauzura „TAJNE” do 8.01.2023 i klauzura „POUFNE” do 08.01.2026),
 • Certyfikat nadania przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji „Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej” nadany 26.08.2010 roku.
GÓRA