Kilka słów o fotoradarze FOTORAPID CM

  Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce przyrząd do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym Fotorapid CM wyprodukowany przez nasz zakład. Nieustanna i żmudna praca nad wdrożeniem nowych technologii zaowocowała urządzeniem, które z powodzeniem może być wykorzystywane w codziennej pracy przez służby policyjne. Konstrukcja i funkcjonalność przyrządu w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym tego typu przyrządom szczegółowo określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 225 z 2007 roku, poz. 1663). Fotoradar Fororapid CM posiada Decyzję w sprawie zatwierdzenia typu wydaną przez Prezesa Głównego Urzędu Miar o numerze ZT 151/2008 z rozszerzeniem ZZT 4/2009.

Proponowany Państwu fotoradar Fotorapid CM:

  1. wykonuje zdjęcia barwne o rozdzielczości 10.2 do 12 megapixeli
  2. rozpoznaje kierunek ruchu pojazdów -rejestruje pojazdy nadjeżdżające i oddalające się, (ww. funkcję może realizować jednocześnie dla obu kierunków)
  3. rozróżnia samochody osobowe i ciężarowe, (posiada możliwość ustawienia różnych ograniczeń prędkości i progów rejestracji zdjęcia oddzielnie dla samochodów osobowych i ciężarowych),
  4. rejestruje zdarzenia w dzień i w nocy,
  5. posiada automatyczną korektę ustawień dozwolonych prędkości w porze nocnej
  6. rejestruje dane statystyczne, a w szczególności liczbę pojazdów przejeżdżających, liczbę pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość.

Fotoradar Fotorapid CM jest przystosowany do zdalnego przesyłu informacji z jednoczesnym rozpoznawaniem numerów rejestracyjnych (ANPR). Posiada specjalistyczny program do obróbki zarejestrowanego materiału zdjęciowego, który pozwala na poprawę jakości zdjęć.

Fotoradar Fotorapid CM dostępny jest w nw. ukompletowaniu:

  1. wersja przewoźna na statywie
  2. wersja w kontenerze
  3. wersja w samochodzie
  4. wersja stacjonarna
GÓRA