Seminarium - Warszawa - 03.12.2015r

Dnia 3 grudnia br. w Warszawie odbyło się seminarium nt. „Nowe technologie i ich zastosowanie" w systemach automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym oraz perspektywy rozbudowy infrastruktury kontrolno-pomiarowej w Polsce”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA. Partner merytoryczny seminarium to Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Partnerami seminarium były m.in. firmy: ZURAD, Lifor, Neurosoft, Safety Camera, Sprint. Celem spotkania było wypracowanie wizji przyszłości automatycznej kontroli zachowań kierujących pojazdami w Polsce, jako kluczowego elementu w działaniach służących wyeliminowaniu zagrożeń dla zdrowa i życia uczestników ruchu drogowego.

GÓRA